Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku

Charakteristika Tradice mužských mečových tanců je dodnes neoddělitelnou součástí každoročních masopustních obchůzek na Uherskobrodsku, které zde patří mezi nejrozšířenější obyčeje výročně zvykoslovného cyklu. Spojení mužských mečových tanců se zvykoslovím je jejich nejpodstatnějším rysem. Tato neoddělitelná jednota s masopustem dává tancům smysluplnou obřadní funkci a základní podstatu. Mečové tance, které řadíme

Continue reading

Ruční výroba českého skla

Národní seznam 2021: Ruční výroba skla zahrnuje řadu řemeslných postupů a specifických technik využívaných v celém výrobním procesu, které jsou závislé na zručnosti výrobce a účelu výrobku. V Čechách sahá její tradice až do 13. století a dosud kontinuálně pokračuje. Ruční výroba skla se v posledních letech již trvale provozuje

Continue reading

Zlatá sobota

Národní seznam 2021 “Zlatá sobota – praxe v průběhu mariánské pouti v Žarošicích”: Zlatá sobota je hlavní pouť v rámci církevního roku v poutním místě Žarošice u Kyjova. Každoročně jednotlivá procesí, převážně s účastníky v krojích, procházejí obcí s nosítky s honosně ozdobenými mariánskými plastikami ke kostelu sv. Anny. Zde

Continue reading
Polešovice 2016_0720

Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku

Národní seznam 2019: Hodová tradice na Slovácku je živou a nejvíce rozšířenou výročně obyčejovou slavností. Původní poslání hodů jako děkovných oslav, kdy se završoval výsledek zemědělské práce, zůstalo značnou měrou zachováno. V životě obcí na Uherskohradišťsku požívají hody vysoký společenský status. Jejich rozšíření a intenzita je výjimečná, o čemž svědčí

Continue reading
09

Tradice krajkářství na Vamberecku

Národní seznam 2019: Technika paličkované krajky se řadí mezi rukodělné textilní řemeslné techniky. Základní pomůckou pro práci krajkářky je poduška (na Vamberecku nazývaná „herdule”) – pilinami či senem naplněný látkový válec opatřený snímatelným látkovým potahem, soustružené paličky z tvrdého dřeva a kovové špendlíky. Vlastní krajka se zhotovuje z příze, jejíž

Continue reading

Verbuňk – a Slovácko male dance

UNESCO list: 2005, National list: 2009. On November 25, 2005, the UNESCO Secretary General declared the Slovácko verbuňk a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.  After the  Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Humanity was adopted and 30 countries acceded to it, the

Continue reading

Shrovetide Door-to-Door Processions and Masks in the Villages of the Hlinecko Area

UNESCO list: 2010, National list: 2009 The village door-to-door processions and the masks associated with them in the Hlinecko area are part of a tradition that has survived in the active subconscious mind and that has been practised to date. The village Shrovetide processions in the Hlinecko area express traditional

Continue reading

Rides of the Kings in the South-East of the Czech Republic

UNESCO list: 2011, National list: 2009. The Ride of the Kings is – as an annual custom – a ceremonious horseback procession of boys, or men in some places, who have a king – a teenage boy dressed in women´s festive folk costume – among them. The King is accompanied

Continue reading

Falconry – living heritage of humanity

UNESCO list: 2010, National list: 2009 Falconry is a special way of hunting wild quarry using trained birds of prey, in particular falcons, hawks and eagles, and it also includes other activities the falconers do, mainly breeding young birds, protection of birds of prey in their natural habitat, and education.

Continue reading

Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku

Národní seznam 2018: Výroba žinylkových textilií byla původně rozšířena ve více regionech České republiky, ovšem v současnosti přetrvává pouze v Tkalcovně na Betlémě v okrese Chrudim. Jde o specifickou výrobu, která se skládá z následujících úkonů: přípravy osnovy pro tkaní předdíla, tkaní předdíla, stříhání předdíla, cvirnování šňůrek, sesazování žinylky a finální úpravy praním, sušením

Continue reading