Zpravodaj č. 7 / zima 2012

Hodnocení dosavadních zpracování tématu Jak se u nás slaví… Inspirace básní Jana Neruda Romance štědrovečerní. Nápadité využití kvedlaček z opadaných vánočních stromečků při školních pracovních činnostech.

Zpravodaj č. 6 / podzim 2012

Rozbor letošního tématu 2012/2013 Jak se u nás slaví a jeho možné obměny ve školním vyučování. Co zajímavého proběhlo v jednotlivých školách. Odborné texty o slavení jmenin, svátku sv. Martina a cechovních a řemeslných slavnostech. K zamyšlení je užito citátu filosofa Rogera Scrutona.

Zpravodaj č. 5 / léto 2012

Poděkování za celoroční práci v projektu Tady jsme doma a přání hezkých prázdnin.

Zpravodaj č. 4 / zima 2011

Shrnutí dosavadní činnosti ve školním roce. Inspirace textem České Vánoce a citát básníka Jana Skácela.

Zpravodaj č. 3 / podzim 2011

Představení nového loga projektu TJD od architektky Magdaleny Říčné. Rozbor tématu pro rok 2011/2012 a tím je Voda. Výzkum her a hraní u babiček a dědečků. Odborný text na téma Voda v lidové kultuře. Citát dramatika T. S. Eliota.

Zpravodaj č. 2 / jaro 2011

Představení nových přihlášených škol do projektu Tady jsme doma. Souhrn zpracovaných témat ve školách. Zamyšlení nad textem Z. Matějčka a J. Pelikána o prožití okamžiku.

Zpravodaj č. 1 / zima 2010

Úvodní zpravodaj projektu Tady jsme doma. Již zúčastněné školy a jejich činnost.