2013

Příspěvek na konferenci „Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily“.
V Prachaticích proběhlo Odpoledne staročeských her a další události.

2012

Proběhla dokumentace výuky v Prachaticích na ZŠ Vodňanka a návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích.

2011

Do projektu vstupuje externě Mateřská škola Sluníčko.
Vyšel článek U potoka roste kvítí, říkají mu Petrklíč.
Vzniklo logo projektu. A další…

2010

Generační proměny hry – článek v NR.
Pokus o návrat regionálního folkloru do školní praxe (Alena Schauerová).
Použití písně prachatické Mám zahrádku, která iniciovala vznik zpěvníku v roce 2014.

2009

Navázána spolupráce s muzeem v Mělníku a košíkářem Petrem Králem.
Pořad Děti dětem poprvé na MFF Strážnice a další.