2010

Generační proměny hry – článek v NR.
Pokus o návrat regionálního folkloru do školní praxe (Alena Schauerová).
Použití písně prachatické Mám zahrádku, která iniciovala vznik zpěvníku v roce 2014.

2009

Navázána spolupráce s muzeem v Mělníku a košíkářem Petrem Králem.
Pořad Děti dětem poprvé na MFF Strážnice a další.