Naše činnost v roce 2009

  • navázána spolupráce s muzeem v Mělníku a košíkářem Petrem Králem
  • součástí 64. ročníku MFF Strážnice a 27. ročníku Dětské Strážnice 2009 se poprvé stal pořad Děti dětem a výstava o projektu, kde vystavily děti fotografie ze své celoroční práce
  • v Mělnickém Deníku vyšel článek o návštěvě dětí ve Strážnici (Svobodová, S.: Mělničtí prvňáčkové: Jak vzpomínáme na festival ve Strážnici. 7. 7. 2009)
  • v Městském muzeu v Mělníku proběhla výstava „Strážnické střípky“ o návštěvě dětí na MFF Strážnice 2009