Naše činnost v roce 2013

  • příspěvek na konferenci „Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily“ v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve dnech 20. – 22. 3. 2013 (Schauerová, A. – Maňáková, M.: Cesta ke kulturní identitě žáků základních škol. Acta musealia, suplementa č. 1, 2013, str. 76 – 78.)
  • v Prachaticích proběhlo Odpoledne staročeských her
  • 28. 6. 2013 předání vysvědčení za absolvování projektu žákům 5. tříd v Prachaticích
  • srpen 2012 dvoudenní pracovní setkání pedagogů Projektu s autory
  • návrh Magdaleny Říčné na Pamětní list