MFF Strážnice 2011 – Svatba

Stalo se již tradicí, že tento pořad dává prostor dětem, aby se vzájemně naučily písně, tance, aby se spontánně přidávaly ke hře kamarádů. Proto název zdůrazňuje, že děti dětem dělají radost a současně představují svoji obec, region, prostě místo, kde jsou doma.

MFF Strážnice 2010 – Jarmark

Letošní pořad, v němž se děti vzájemně seznamují s folklorem své obce, svého regionu, nás zavede na pomyslný jarmark.

MFF Strážnice 2009 – Hry

Každý si jistě vzpomeneme na ten mnohokrát se opakující okamžik, kdy starší nebo podnikavější vrstevníci nás právě těmito slovy přizvali ke hře. A pak už přestalo existovat vše kolem: městský plácek mezi paneláky, či prostor někde za vsí. Zapomínali jsme na povinnost dojít mamince pro nákup, pohlídat mladšího sourozence v kočárku, nebo se postarat, aby se husy napásly.