MFF Strážnice 2009 – Hry

Každý si jistě vzpomeneme na ten mnohokrát se opakující okamžik, kdy starší nebo podnikavější vrstevníci nás právě těmito slovy přizvali ke hře. A pak už přestalo existovat vše kolem: městský plácek mezi paneláky, či prostor někde za vsí. Zapomínali jsme na povinnost dojít mamince pro nákup, pohlídat mladšího sourozence v kočárku, nebo se postarat, aby se husy napásly.