Pracovní seminář pro učitele III (2021)

Ve dnech 1. 10. – 3. 10. 2021 proběhl na strážnickém zámku III. Pracovní seminář pro pedagogy z projektu Tady jsme doma.
Téma škola (A. Schauerová)


I. téma: Formy práce v projektu

Les a jeho tajemství (V. Časná)

Hrajeme si s písničkou (R. Vinciková)

Modrá je dobrá (R. Czelisová)


II. téma: Dílčí projekty a aktivity

Řemeslo u nás v Dóbravníku (K. Kessnerová)

Povídání o šátku (S. Špačková)

Konopická (J. Panglová)


lll. téma: O folkloru ve škole – zkušenosti, možnosti

Ke kořenům domova (J. Polášková)

Zvykosloví nejsou jen Velikonoce a Vánoce (M. Maňáková)


IV. téma: Spolupráce s institucemi

Dílna: Výroba z kukuřičného šustí (J. Gazárková)

Volné prezentace

Výhledy