Naše činnost v roce 2020

  • Nová webová prezentace

V polovině roku 2020 bylo rozhodnuto o revitalizaci webové prezentace projektu Tady jsme doma na stránkách domovské organizace NÚLK Strážnice.

  • Konference

V průběhu roku bylo naplánováno představení projektu a jeho dílčích dopadů v rámci několika seminářů a odborných konferencí po celé České republice. Jednalo se např. o konferenci NIPOS „Umění do lavic?“, literární festival Šrámkova Sobotka, konferenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“ a další. Žádná z konferencí se ale kvůli koronavirové krizi neuskutečnila a byly přesunuty na rok 2021.

  • III. Pracovní seminář pro učitele

Z důvodů zdravotní situace ve všech částech republiky byl zrušen také III. Pracovní seminář pro učitele, který se měl uskutečnit v září 2020 ve Strážnici. Jeho již připravený program byl odložen na rok 2021.

  • Informační leták

V průběhu podzimu 2020 bude vytištěn nový informační leták k projektu, který by měl sloužit k předání základních informací pro nové či budoucí zájemce o činnost v Tady jsme doma.