Naše činnost v roce 2019

  • Spolupráce se spolky

Region Haná, z.s. uspořádal v březnu 2019 ve Štětovicích představení projektu pro vedoucí pracovníky a pedagogy mateřských škol, pro pedagogy I. stupně základní škol, ale i pro vedoucí folklorních souborů a zájemce z řad laické veřejnosti. Při tomto semináři se vytvořil prostor pro diskuzi nad spojením teorie a praxe zapojení tradiční lidové kultury do výuky.

O dva měsíce později byl uskutečněn navazující seminář ve Školícím centru Vrbátky, zaměřený hlavně na momentální snahy o poukázání na důležitost lidové kultury v životě člověka a společnosti.

  • Oslavy výročí projektu v médiích

1. 5. 2019 se uskutečnil na radiu Proglas pořad Folklorní okénko s názvem Folklor do škol. Autorkou pořadu byla Kateřina Kovaříková a spolu s autorkami projektu přiblížily posluchačům desetiletý projekt a vůbec celkový význam výchovy za pomocí prvků tradiční lidové kultury ve vyučování.

V polovině září se uskutečnil na Tv NOE pořad U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře – Hastrman v Doubravníku (nejen ve škole). 10 let projektu Tady jsme doma. Na pozvání autorky a průvodkyně pořadem Magdaleny Múčkové promluvily autorky projektu dr. Alenka Schauerová a Magdalena Maňáková spolu s ředitelkou základní školy Evou Hertlovou. O praktické předvedení folkloru ve škole se postaraly děti a učitelé ze ZŠ Doubravník.

  • Nové absolventské a propagační předměty

Pro absolventy mateřských škol byly vytvořeny nádherné omalovánky s lidovými básničkami, které slouží dětem jako vysvědčení zakončující jejich práci v projektu.  Autorkou návrhu a grafického řešení je stejně jako u ústředního loga projektu Ing.arch. Magdalena Říčná z Brna.

V rámci jubilejního pořadu k 10. výročí projektu na MFF Strážnice 2019 byly vytvořeny památeční odznáčky pro účinkující a zájemce ze strany jednotlivých škol.