Naše činnost v roce 2021

  • Konference

Maňáková a A. Schauerová z NÚLK Strážnice spolu s I. Janoušovou ze ZŠ Dolní Rožínka se zúčastnily literárního festivalu Šrámkova Sobotka, kde 9. 7. 2021 přenesly referát Tady jsme doma: s folklorem ke kořenům domova a vlastní identitě.

24. září 2021 se uskutečnila česko-slovenská on-line konference UNESCO Živé dedičstvo a vzdelávanie. M. Maňáková přednesla příspěvek o naplňování Koncepce v České republice a představila projekt Tady jsme doma.


  • MFF Strážnice

Z důvodů pandemie koronaviru se festival v roce 2021 neuskutečnil.


  • III. Pracovní seminář pro učitele

Ve dnech 1. 10. – 3. 10. 2021 proběhl na strážnickém zámku III. Pracovní seminář pro pedagogy z projektu Tady jsme doma.

Téma škola (A. Schauerová)

I. téma: Formy práce v projektu

Les a jeho tajemství (V. Časná)

Hrajeme si s písničkou (R. Vinciková)

Modrá je dobrá (R. Czelisová)

II. téma: Dílčí projekty a aktivity

Řemeslo u nás v Dóbravníku (K. Kessnerová)

Povídání o šátku (S. Špačková)

Konopická (J. Panglová)

lll. téma: O folkloru ve škole – zkušenosti, možnosti

Ke kořenům domova (J. Polášková)

Zvykosloví nejsou jen Velikonoce a Vánoce (M. Maňáková)

IV. téma: Spolupráce s institucemi

Dílna: Výroba z kukuřičného šustí (J. Gazárková)

Volné prezentace

Výhledy