Naše činnost v roce 2018

 • Spolupráce s vedením MAP na Tišnovsku
  V červnu 2018 nás oslovili zástupci MAP Tišnovsko, a požádali o spolupráci. Na základě pozvání jsme pak seznámili ředitelky a ředitele základních škol Tišnovska s projektem Tady jsme doma – Regionální folkor do školy. Naše referování se setkalo s pozitivním ohlasem u vedení MAP i u ředitelek a ředitelů. Na tomto základě byla zahájena spolupráce. (Co je to MAP? Ministerstvo školství zřídilo projekt s názvem Místní akční plány vzdělávání (MAP). Smyslem je reagovat ve vzdělávání dětí na místní podmínky a potřeby tamější mladé generace.)
 • Spolupráce s odborem školství v Kroměříži
  Představitelé odboru školství v Kroměříži nás oslovili s vysloveným přáním, abychom seznámili učitele ZŠ a MŠ jejich města s projektem Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Dne 6. 11. 2018 jsme přednesli dvě přednášky (A. Schauerová, Aktuální význam folkloru pro výchovu, M. Maňáková, Projekt Tady jsme doma – Regionální folkor do škol a jeho realizace.) Také zde jsme získali v diskusi i po semináři pozitivní reakce. Následně se již přihlásila první MŠ se zájmem vstoupit do projektu.
 • Projektový den ke sv. Martinovi v Ostopovicích a Prachaticích dne 9.11.2018
  Na svatého Martina,
  kouřívá se z komína.

  Zimu jsme přivítali oslavou sv. Martina
  V Ostopovicích uspořádali projektový den. Nejprve celý příběh vyprávěli podle vlastních obrázků. Pak si o Martinovi zazpívali. Vytvořili také knížečku pranostik, drali peří, psali husím brkem, vytvořili hlavu koně obtiskem chodidla a dokreslením. A také pekli martinské rohlíčky. Také v Prachaticích pekli. Nebyly to rohlíčky, ale svatomartinské rohlíky.
 • Interní odborná konference NÚLK
  Na Interní odborné konferenci při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici přednesla v listopadu 2018 Mgr. Magdalena Maňáková shrnující příspěvek Desetiletý projekt Tady jsme doma.
 • II. Pracovní seminář pro učitele
  Ve dnech 21. 9. – 23. 9. 2018 se uskutečnil na strážnickém zámku již II. pracovní seminář pro pedagogy působící v projektu TJD.
 • Kulturní kapitál a kulturní identita (A. Schauerová)

I. téma: Formy práce v projektu

 • Lidový rok ve školním roce (R. Vinciková)
 • Jaro a velikonoční čas (J. Panglová)
 • Učíme se v selské jizbě (H. Brabníková)
 • Tady jsme doma – spolupráce dvou škol (E. Hertlová, S. Špačková)

II. téma: Dílčí projekty a aktivity

 • Projekt TJD v mateřské škole (J. Hanáková a děti z MŠ Strážnice)
 • Vlastivěda s tradicí netradičně (S. Špačková)
 • Jak nefolklorista k folkloru přišel (R. Czelisová)

III. téma: Spolupráce s institucemi

 • Montessori škola a lidové hračky (P. Hrbáčová)
 • Možnosti a význam spolupráce ZŠ a Domova seniorů (I. Janoušová)
 • Od kozy k Laureátovi. Aneb jak zapojit místní komunitu (E. Hertlová)

IV. téma: Výhledy. Deset let projektu

 • Dílna I: Učíme se s písničkou (I. Janoušová)
 • Dílna II: Nehmotné kulturní dědictví  – Výroba vlčnovských růží pro krále (M. Maňáková)