Naše činnost v roce 2023

  • (Ne)Tradice žije.

Konference České národopisné společnosti, Prostějov 19.–21. září 2023

Příspěvek Tradice do školních lavic – PhDr. Alena Schauerová, PhDr. Mgr. Magdalena Maňáková, Ph.D.,

  • MFF Strážnice

Tady jsme doma. My sme tady dvá, kamarád a já

Účinkovali: Břeclavánek z Břeclavi, Ždáničánek ze Ždánic, Omladinka z Uherského hradiště a za projekt Tady jsme doma ZŠ Nový Hrozenkov pod vedením paní učitelky Ivany Kašparové

Autor pořadu Vladislava Časná

Spoluautor pořadu Alena Schauerová

  • IV. Pracovní seminář pro učitele

Ve dnech 13. 10. – 15. 10. 2023 proběhl na strážnickém zámku IV. Pracovní seminář pro pedagogy z projektu Tady jsme doma tentokrát na téma Lidová píseň, významná součást naší národní kultury (její místo ve vyučování v MŠ a ZŠ)

Proč téma lidová píseňA. Schauerová

Lidová píseň a naše národní kultura – L. Tyllner

Co by měl vědět učitel o lidové písni – J. Kučerová

Písničky a jejich příběhy. (Proč je důležité rozumět textu.) – I. Janoušová, R. Vinciková

Oslovení rodičů a jejich zapojení do výuky – R. Czelisová

CD horáckých písní – hrají a zpívají žáci a učitelé ZŠ Doubravník – E. Hertlová

V Prachaticích za bránouR. Vinciková, J. Panglová

O výzkumu, jak se ve školách zpívá (diskuze) – J. Kučerová

Prohlídka výstav černobílých fotografií F. Humla a výstavy loutek ze sbírek M. Knížáka (speciální prohlídka pro dětského návštěvníka) – M. Maňáková

Dílna 1: Jak naučit zpívat nezpěváky – B. Schwarcová

Dílna 2: Folklor na základní škole v praxi – E. Veselá

O lidové písni v práci MŠ a ZŠ (diskuze) – V. Časná

  • Regionální folklor do škol – Manuál pro učitele III

Byl vydán III díl Manuálu pro učitele, který v sobě zahrnuje sedm kapitol zvykoslovných, (Advent a Sv. Ondřej, Masopust v MŠ a Masopust v obci za účasti dětí ze ZŠ, Řehořská obchůzka, Sv. Jan, Mařenky, Dušičky), jednu kapitolu o obřadním pečivu, jednu kapitolu o úloze dětí při obyčejích a jednu kapitolu o etickém rozměru obyčejů. Dále práce zahrnuje dva vstupy o obyčejích, které jsme uvedli v Manuálu I (Velikonoce, Májíček) a dvě kapitoly z druhého dílu (Sv. Martin a Sv. Matěj) ve formě kratšího textu a odkazu na ně.

Publikaci lze získat jako metodický materiál zdarma, pouze k vyzvednutí osobně či za úhradu poštovních nákladů.