O projektu

Výzkumy potvrdily, že orientace v oblasti lidové kultury hraje velmi důležitou roli v rozvoji kulturní identity dítěte i v budování jeho pozitivního a zodpovědného vztahu k obci a kraji, kde žije. Jedním z cílů projektu je proto pomoci dětem prostřednictvím folkloru kulturně zakotvit v místě, které znají a kde žijí.

Jádro projektu tvoří od roku 2008 intenzivní spolupráce autorů projektu a učitelů. Prostřednictvím osobních setkání a písemné komunikace jsou vyučujícím zprostředkovány konkrétní folklorní, pedagogické, didaktické i psychologické materiály, které přispívají k vytvoření jejich vlastního tvořivého a inovativního přístupu k uplatnění projektu ve vyučování. Učitelům, kteří se do Projektu se svou třídou přihlásí, jsou tak poskytovány nejen odborné rady etnologa a pedagoga, ale také pomoc v procesu vytváření učebních programů ve shodě s Rámcovými vzdělávacími programy, které byly na školách zavedeny od roku 2007. Učitelům umožňují stanovit obsah vyučování, metody i formy práce podle vlastního uvážení. Téma „Tady jsme doma“ se může na nižším stupni základní školy uskutečňovat napříč všemi vyučovacími předměty. Učitelům je jako optimální vyučovací metoda doporučováno projektové vyučování, které předpokládá dětskou aktivitu při poznávání a tvořivé činnosti.

Do projektu je v současnosti zapojeno již sedm škol. Z dosavadního průběhu projektu je evidentní, že výuka zahrnující folklor nekončí daným školním rokem, ale přetrvává ve výuce i v dalších ročnících. Výuka se tímto způsobem prohlubuje a prostupuje celým spektrem předmětů. Děti samy pozitivně reagují na prvky hmotné i duchovní kultury a přenášejí je druhotně i do svých domovů.

Účastníci projektu (rok přihlášení), poznámka:


 • Český Těším – Svibice, ZŠ (2010/2011), přerušena činnost
 • Dolní Bousov, ZŠ (2016/2017)
 • Dolní Němčí, ZŠ a ZUŠ (2016/2017)
 • Dolní Rožínka, ZŠ (2012/2013)
 • Doubravník, ZŠ a MŠ (2016/2017)
 • Drnholec, ZŠ (2018/2019)
 • Krásná Lípa, ZŠ (2015/2016)
 • Krmelín, ZŠ (2010/2011)
 • Kučerov, MŠ (2016/2017)
 • Ladná 2018, ZŠ a MŠ (2018/2019)
 • Lažánky, ZŠ (2014/2015)
 • Lomnice nad Lužnicí, ZŠ (2015/2016)
 • Mělník, ZŠ (2008/2009)
 • Moravská Nová Ves, MŠ (2017/2018)
 • Nivnice, ZŠ a MŠ (2018/2019)
 • Ostopovice, ZŠ (2016/2017)
 • Ostrava – Proskovice, ZŠ (2014/2015)
 • Oudoleň, MŠ (2016/2017)
 • Praha, MŠ Laděnka (2018/2019)
 • Prachatice, ZŠ (2009/2010)
 • Prachatice, MŠ (2018/2019)
 • Řevnice, ZŠ (2010/2011)
 • Strážnice, MŠ (2015/2016)
 • Velké Hoštice, ZŠ (2014/2015)
 • Uherský Brod, MŠ (2018/2019)
 • Velké Hoštice, ZŠ (2014/2015), (obnovena činnost: 2018/2019)
 • Znojmo, ZŠ (2015/2016)