MFF Strážnice 2019 – 10 let projektu

Konstatování tady jsme doma, je prostou odpovědí. Může však být i zdůrazněním, že právě toto je místo, k němuž se vztahujeme, k němuž náležíme a současně je v něm i prostor, abychom alespoň v duchu mohli dopovědět, jaký ten domov je, co k němu patří a co pro nás znamená.

MFF Strážnice 2018 – U muziky

Žáci z 5.C ZŠ Pražská, ze Znojma, zástupci projektu Tady jsme doma, jako každoročně, již téměř deset let, je pořad svázán s projektem Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Proto také téma souvisí s projektem. Celý rok děti, účastníci v našem projektu, poznávaly folklor ze zorného úhlu: Jak to bylo, když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky k muzice.

MFF Strážnice 2017 – Až já budu velká, bude ze mě selka

V projektu Tady jsme doma – regionální folklor do školy, jehož součástí je i představovaný pořad, bylo v letošním školním roce téma Na tom našem dvoře. Zadané téma, v každém školním roce jiné, pomáhá učitelkám a učitelům zvolit vhodné zaměření výuky tak, aby dětem vždy přiblížili práci předků i folklor s tím spojený z jiného zorného úhlu. Letošní téma umožnilo učitelům, a jejich prostřednictvím i dětem, poznat koloběh práce hospodyně, neboť dvůr a vše kolem něj, byl její doménou.

MFF Strážnice 2016 – Přišel k nám host

Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá ve velké míře na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si uvědomujeme tento posun, ale naše děti? Snad pro ně je náš pořad poučením a ukázkou, jak lidé žili, kolik příležitostí k vzájemným setkáním měli.

MFF Strážnice 2015 – Písnička k domovu

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

MFF Strážnice 2014 – Devatero kvítí aneb co roste na zahradě a na poli

Devatero kvítí – tak znělo zadání ve školním roce 2013/2014 pro všechny účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož je náš pořad součástí. Proto jsme pořad na MFF Strážnice 2014 nazvali stejně a k vystupování pozvali nejen děti z folklorních souborů ze Slovácka, ale i děti ze Základní školy v Dolní Rožínce, které byly v tomto roce hlavními představiteli projektu.

MFF Strážnice 2013 – Jak se u nás slaví

Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v němž děti budou vyprávět, co pro ně znamená spojení – Tady jsme doma.

MFF Strážnice 2012 – Voda

Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.

MFF Strážnice 2011 – Svatba

Stalo se již tradicí, že tento pořad dává prostor dětem, aby se vzájemně naučily písně, tance, aby se spontánně přidávaly ke hře kamarádů. Proto název zdůrazňuje, že děti dětem dělají radost a současně představují svoji obec, region, prostě místo, kde jsou doma.

MFF Strážnice 2010 – Jarmark

Letošní pořad, v němž se děti vzájemně seznamují s folklorem své obce, svého regionu, nás zavede na pomyslný jarmark.