Děti dětem

Tady jsme doma - U MUZIKY

MFF Strážnice 2018

 • Projekt se představil na MFF 2018 Název pořadu: Tady jsme doma. U muziky.
  Autorka a režie: Magdalena Maňáková
  Odborná spolupráce: Alena Schauerová
  Účinkující: DFS Kordulka ze Starého Podvorova
  DFS Pentlička z Boršic
  DFS Jarabáček z Drnholce
  DFS Veličánek z Velké nad Veličkou
  Žáci z 5.C ZŠ Pražská, ze Znojma, zástupci projektu Tady jsme doma Jako každoročně, již téměř deset let,je pořad svázán s projektem Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Proto také téma souvisí s projektem. Celý rok děti, účastníci v našem projektu, poznávaly folklor ze zorného úhlu: Jak to bylo, když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky k muzice.
  Proto téma pořadu má tento název, i když se na první pohled může zdát, že pro děti není vhodné. Je pravda, že děti k muzice nechodily, ale účastnily se všech příprav: věděly, že taková muzika je slavnost a na ni je potřeba připravit vhodné oblečení- ušít nové rukávce nebo alespoň vyprat, mít pořádné boty, aby se neprotancovaly, napéct i navařit a také vyrobit hodové právo a pak už může začít muzika. A děti v pořadu si právě na tyto přípravy hrály.
  Třída 5.C, která zastupovala náš projekt, je hudební třída. Ačkoliv je to základní škola, všechny děti současně hrají na nějaký hudební nástroj a společně vystupují. A ještě dodáváme, že tato třída získala v lednu letošního roku první místo v soutěži talentů Zlatý oříšek.

Tady jsme doma - AŽ JÁ BUDU VELKÁ, BUDE ZE MĚ SELKA

MFF Strážnice 2017

V projektu Tady jsme doma – regionální folklor do školy, jehož součástí je i představovaný pořad, bylo v letošním školním roce téma Na tom našem dvoře. Zadané téma, v každém školním roce jiné, pomáhá učitelkám a učitelům zvolit vhodné zaměření výuky tak, aby dětem vždy přiblížili práci předků i folklor s tím spojený z jiného zorného úhlu. Letošní téma umožnilo učitelům, a jejich prostřednictvím i dětem, poznat koloběh práce hospodyně, neboť dvůr a vše kolem něj, byl její doménou.

Bohaté zpravodajství ze škol, které se na projektu podílejí, ukázalo, jak velice právě toto téma děti zaujalo. Zprávy také ukázaly, že děti si s radostí zahrály na vše, co se práce hospodyně týkalo. Tak se učily, poznávaly, ale současně si hrály a samozřejmě zpívaly i tancovaly. Jejich fantazie nepostrádala úvahu, co by bylo, kdyby hospodyní, která vládne dvoru, kuchyni, čeledi i dětem, skutečně byly.

A tak úvahy i prožitky současných dětí o práci hospodyně byly inspirací pro náš letošní pořad. Proto téma Až já budu velká, bude ze mě selka. A vše je samozřejmě jen jako…

Scénosled:
I. Až já budu velká-úvod
1. Ej, až budu veliká.
2. Až já budu velká.
3. Rozpočítadlo.
II. Ráno na dvoře
4. Kohouti. (Kunovice)
5. Náš kohoutek kokrhá. (Doubravník)
6. Selka svolává drůbež. (Všechny soubory.)
7. Husy, puty. (Jatelinka)
8. Haj, husy, do ječmena. (Doubravník)
9. Malé velké prádlo. (Kunovice)
10. Hry kluků. (Lúčánek)
III. Před polednem
11. Trnka. (Lúčánek)
12. Kuchařky a řezníci. (Žižkovjánek)
13. To, to bolí! Kuchařka se bójí. (Jatelinka)
IV. Bez práce nejsou koláče
14. Pečení chleba. (Jatelinka)
15. Předení, tkaní. (Doubravník)
16. Na tom našem dvoře. (Kunovice)
17. Slepice a kuřátka. (Jatelinka)
18. Hra na jestřába (Kunovice + Jatelinka)
19. Dojení kozy. (Doubravník)
20. Stloukání másla. (Kunovice)
21. Proč by koza netrkala. (Jatelinka)
22. Draní peří. (Doubravník a zástupci souborů.)
V. Závěr

Účinkují:
DFS Děcka z Kunovic, Kunovice. Vedoucí Tereza Habartová.
DFS Jatelinka, Moravská Nová Ves. Vedoucí Vladislava Časná, Pavel Časný, Jana Zugarová.
DFS Lúčánek, Louka. Vedoucí Jana Evjáková.
DFS Žižkovjánek, Moravský Žižkov. Vedoucí Jaroslav Švach.
ZŠ a MŠ Doubravník. Ředitelka Eva Hartlová.

Autorka:
PhDr. Alena Schauerová

Odborná spolupráce:
Mgr. Magdalena Maňáková

Tady jsme doma - PŘIŠEL K NÁM HOST

MFF Strážnice 2016

Vítejte k nám milí hosti, s radostí a veselostí! Vítejte u nás doma.

Lidé se od nepaměti navštěvovali a touha setkávat se přetrvává i do dnešních dní. Byť se doba změnila a „setkávání se“ probíhá ve velké míře na internetu prostřednictvím různých sociálních sítí. My dospělí si uvědomujeme tento posun, ale naše děti? Snad pro ně je náš pořad poučením a ukázkou, jak lidé žili, kolik příležitostí k vzájemným setkáním měli.

Návštěvy probíhaly během celého roku, a to z nejrůznějších důvodů – přástky, vaření trnek, draní peří; sousedská výpomoc při žních, zabijačkách; svátky, koleda, svatba a další rodinné příležitosti.

Pořad je výjimečný v tom, že spolu s dětskými folklorními soubory vystoupí také žáci 4. třídy Základní školy z Proskovic, kteří nepůsobí v žádném folklorním souboru, ale s lidovými tradicemi je seznamuje paní učitelka v rámci běžného vyučování. Naplňuje tak záměr projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, ve kterém je již v současné době zapojeno mnoho jiných škol z celé republiky.

Chceme pobavit, ale také přimět k zamyšlení. Máme k sobě tak blízko, ale zároveň tak daleko…Proto jsme rádi, že jste přišli, milí hosti. Tance, zpěvu bude dosti!

Scénosled:
I. Přišli k nám hosti
Uvítání konferenciéry a dětmi účinkujících souborů
Napečeme chleba – hostum budě třeba!
Misim, misim boži darek
Přivítání chlebem
II. Na podzim
Vaření trnek
Přástky
Sv. Cecilka
III. V zimě
Pojeděm, pojeděm na tu koledičku
Vinšujem vám dobrý deň
Děkujeme panu hospodaři
Řezníci
Zabijačka
Blažejská koleda
Hra o sv. Dorotě
IV. Na jaře
Šmigrust
Dráteník
Filipojakubská noc
V. V létě
Hra na svatbu
Svatba
VI. Na rozloučenou
V dobrém jsme se sešli

Účinkují:
DFS Malá chasa z Rohatca
DFS Hradišťánek z Uherského Hradiště
DFS Vlčnovjánek z Vlčnova
DFS Malá Vonica ze Zlína
Základní škola Ostrava-Proskovice, žáci 4. třídy

Pořadem provázejí:
Barbora Černíková, Jakub Černík

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová, Yvona Voráčová a Mgr. Magdalena Maňáková

Tady jsme doma - PÍSNIČKA K DOMOVU

MFF Strážnice 2015

Folklor ve škole má zajímavou historii, jen se z ní v posledních letech, na většině míst u nás, vytrácí. S vědomím naléhavé potřeby zabránit tomuto stavu, vznikl projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

Při realizaci projektu jsme poznali zajímavé metody, tvořivost a vynalézavost, s nimiž učitelé přibližují dětem tradice lidové kultury přímo ve vyučování. Znovu se tak otevírá i jedna z cest, jíž se uchovává kulturní dědictví země. Proto se radujeme z každé další třídy, v níž si děti s radostí zpívají písně předků, sbírají a osvojují si hry svých prarodičů, takže umí roztočit káču a pohánět obruč, umí přebírat provázky a uplést pomlázku, poznávají řemesla i pověsti místa, kde žijí. To všechno se stalo přirozenou součástí vyučování vlastivědy, českého jazyka, hudební i výtvarné výchovy, ba dokonce matematiky.

Na pódiu se představily výsledky školní práce dětí a jejich učitelů, nikoliv z mimoškolní činnosti souborů a kroužků. Výjimkou je dětský soubor Lipovjánek se svojí muzikou. Ovšem i to jsou děti jedné školy, jen se za poznáním folkloru svého kraje vydávají se svými učiteli i v čase po vyučování.

Proto i dnešní pořad bude mít podobu vyučování a vás do této současné školy zveme.

Scénosled:
1. Úvod - O čem se budeme učit?
Žáci z Proskovic a paní učitelka
2. Vlastivěda - O řemeslech, ale nejen o nich
Vápeníci
Ševci
Pekařské řemeslo
Košíkáři
Já mám pole samej kámen
Jak se plete pomlázka
3. Hudební výchova - Není jen zpívání, ale i poslouchání
Hlasy ptáků
Dajte pozor na sebe – O cimbálové muzice
Zadudaj, dudáčku
4. Čtení - Jak se lidé bavili, o čem si povídali
Zbojníci
Masopust v Lažánkách
Brambory pečený
Posvícení
5. Závěr - Písnička k domovu
Písnička na rozloučenou

Účinkují:
DFS Lipovjánek a CM Lipovjánku – Lipov
Základní škola Dolní Rožínka, žáci 2. - 4. třídy
Základní škola J. Seiferta Mělník, žáci 2. třídy
Základní škola Prachatice, Vodňanská ul., žáci 3. - 4. třídy
Základní škola Lažánky, žáci 3. a 4. třídy
Základní škola Ostrava-Proskovice, žáci 2. třídy

Pořadem provázejí:
Yvona Voráčová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová, Yvona Voráčová a Mgr. Magdalena Maňáková

Tady jsme doma - DEVATERO KVÍTÍ ANEB CO ROSTE NA ZAHRADĚ A NA POLI

MFF Strážnice 2014

Devatero kvítí – tak znělo zadání ve školním roce 2013/2014 pro všechny účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož je náš pořad součástí. Proto jsme pořad na MFF Strážnice 2014 nazvali stejně a k vystupování pozvali nejen děti z folklorních souborů ze Slovácka, ale i děti ze Základní školy v Dolní Rožínce, které byly v tomto roce hlavními představiteli projektu.

Řekneme-li devatero kvítí, zní to stejně magicky jako začátek pohádky. Děti sice neputovaly do pohádky, ale do doby minulé určitě, neboť poznávaly, jak vypadala kdysi babiččina, zahrádka, proč a kdy se sbíraly byliny, jaký užitek dávaly rostliny lesa a co se pěstovalo na poli. A ovšem o tom všem se učily hádanky, říkanky, písně hry i tance.

Scénosled:
I. Bylinky na bolesti
Babička bylinářka a děti
Trnaveček
Chodila Anička
Hra na Hřimbabu
II. Na louce a v lese
Šlo děvčátko na jahody
Hajný, hajný
Hopsa z kopca do doliny
Jaro už je tu
Hra na paní Růžovou
III. Zahrádka
Babiččina zahrádka
Kdo nám tu zahrádku
Před našim je zahrádečka
Oskeruše
Na jabka
Prodávala jabka
Šel zahradník
IV. Na poli
Čížeček
Dívča zelí okopává
Cib, cib, cibula
Pečení brambor
Erteplová kaše
Pletla v kytku

Účinkují:
Děcka z Buchlovic
Demižónek ze Strážnice
Jatelinka z Moravské Nové Vsi
Kyjovánek z Kyjova
žáci 2. a 3. třídy ZŠ Dolní Rožínka

Pořadem provázejí:
Anna Šajdlerová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková

Děti dětem. Tady jsme doma - JAK SE U NÁS SLAVÍ

MFF Strážnice 2013

Svátky a slavnosti s nimi spojené, které rozdělují rok na dny všední a sváteční, patřily neodmyslitelně k životu našich předků. Vynášela se Morena, oslavovala sklizeň, koledami vítal i provázel advent. Všude stejně, a přece všude jinak. Jak se u nás slaví, to je téma letošního pořadu, v němž děti budou vyprávět, co pro ně znamená spojení – Tady jsme doma.

Stalo se již tradicí, že pořad zaměřuje celoročně pozornost dětí k regionálnímu folkloru jako součásti kulturního vědomí domova. Zatímco dosud děti svoje poznání sdělovaly divákovi formou hry – na něco, o něčem, a ve hře byly zcela ponořeny, v letošním pořadu přibližují svůj domov pohledem zvenčí, ať už svátečním slavnostem jen přihlížely, či byly jejich součástí.

Pro děti ze slováckých souborů, které jsou hlavními účinkujícími, jsou mnohé z prezentovaných svátků dosud samozřejmou součástí života v obi i v rodině. Pro děti ze základní školy v Českém Těšíně je tomu jinak. Teprve během školního roku se učily o tradicích lidové kultury, protože se staly účastníky projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do škol. Zde na pódiu, ale i na výstavce ve skanzenu prezentují svoji celoroční práci. I ony budou vyprávět, jak se dříve na Těšínsku slavilo.

Každá ze zúčastněných skupin jinak, a přece vščichni stejně. Proto folklor spojuje, ale neztrácí nic ze své lokální osobitosti.

Scénosled:
I. Úvod
II. Masopust
III. Sv. Josef
IV. Vynášení Mařeny + Létečko
V. Šlahačka
VI. Královničky
VII. Sv. Ján
VIII. Sklizeň
IX. Hody
X. Advent
XI. Vánoce
XII. Závěr

Účinkují:
Hradišťánek u Uherského Hradiště
Lipinka z Vracova
Veleťánek z Veletin
Veličánek z Velké nad Veličkou
3. třída základní školy v Českém Těšíně-Svibicích

Pořadem provázejí:
Rozálie Jagošová a Helena Strachotová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková

Děti dětem. Tady jsme doma - VODA

MFF Strážnice 2012

Pořad je součástí projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Projekt usiluje o to, aby se náš folklor, jako neodmyslitelná hodnota národní kultury, stal opět součástí školního vyučování. Aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu, kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.
Proto zde v pořadu vystupují nejen děti ze slováckých folklorních souborů, ale také děti z jedné školní třídy, které v nejrůznějších vyučovacích předmětech regionální folklor poznávaly a učily se mu. Letos jsou to děti z páté třídy ZŠ v Krmelíně. Zde na pódiu ukážou, čemu se naučily. Navíc jejich celoroční práci můžete shlédnout na výstavce v areálu skanzenu.
V pořadu si děti společně hrají a vzájemně se učí písním, tancům i hrám své obce, svého regionu. V letošním pořadu si děti budou hrát u vody. Samozřejmě u pomyslné vody, ale vodní havěť a hastrman určitě nebude chybět.

Scénosled:
I. Pojďme si hrát
II. Odkud jsme
III. U potoka
IV. Déšť
V. U rybníka

Účinkují:
Holúbek z Uherského Brodu
Krahulíček z Kuželova
Krušpánek ze Svatobořic-Mistřína
Nenkovjánek z Nenkovic
5. třída Základní školy T.G.M. v Krmelíně

Pořadem provázejí:
Rozálie Jagošová a Helena Strachotová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková

Děti dětem. Tady jsme doma - SVATBA

MFF Strážnice 2011

Stalo se již tradicí, že tento pořad dává prostor dětem, aby se vzájemně naučily písně, tance, aby se spontánně přidávaly ke hře kamarádů. Proto název zdůrazňuje, že děti dětem dělají radost a současně představují svoji obec, region, prostě místo, kde jsou doma.
K tradici tohoto pořadu patří také rukodělná činnost, která ke hrám dětí vždy patřila.
Zvláštností, ale rovněž už tradicí je i složení účinkujících. Kromě dětí ze slováckých folklorních souborů se na pořadu podílí třeťáci ze Základní školy v Řevnicích. Je to další třída, která se zapojila, spolu se svojí paní učitelkou, do projektu Tady jsme doma - Regionální folklor do škol. Celý rok se v nejrůznějších vyučovacích předmětech učili poznávat tradiční lidovou kulturu svého kraje, život svých předků. Proto se i oni zapojí do hry zde na pódiu. Ostatní výsledky jejich celoroční práce ukazuje výstavka ve vstupní hale skanzenu.
Pro letošní dětské spontánní hraní jsme zvolili svatbu. Tato mimořádná událost ze světa dospělých dává jistě dostatek podnětů dětské fantazii. Nechejme se překvapit, co děti zaujalo, jak tuto výjimečnou událost ztvární.

Scénosled:
I. Seznámení
II. Namlouvání
III. Příprava svatby
IV. Svatba
V. Svatební veselí

Účinkují:
Břeclavánek z Břeclavi
Slováček z Brna
Štěpnička z Veselí nad Moravou
Vlčnovjánek z Vlčnova
Děti z 3. A ZŠ Řevnice

Pořadem provázejí:
Rozálie Jagošová a Helena Strachotová

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková

Děti dětem. Tady jsme doma - JARMARK

MFF Strážnice 2010

Letošní pořad, v němž se děti vzájemně seznamují s folklorem své obce, svého regionu, nás zavede na pomyslný jarmark.
Pořad má několik zvláštností: Děti si hrají, tak říkajíc, „ve vlastní režii“. Nepředvádějí hotová pro jeviště zpracovaná čísla, ale ukazují tance a hry v jejich základní podobě. Pořad má tedy vymezené zásadní téma i zadání, ale na dětech záleží, čemu zde věnují největší pozornost, co je bude nejvíc bavit.
Druhou zvláštností je fakt, že se zde na strážnickém pódiu setkávají děti ze slováckých souborů s dětmi, které do folklorního souboru nechodí, ale celý školní rok se spolu s paní učitelkou podílely na projektu Tady jsme doma, aneb Regionální folklor do škol. A tak, letos děti z Prachatic, se v nejrůznějších předmětech učily poznávat tradice lidové kultury své obce a regionu, aby zde na pódiu mohly ukázat, čemu se naučily. Navíc jejich celoroční práci můžete shlédnout na výstavce ve vstupní hale skanzenu.
A konečně třetím specifikem je zařazení hravých dovedností, na něž většinou v choreograficky zpracovaných programech není čas, ale které k dětskému folkloru neodmyslitelně patří. Letos budou kluci předvádět, jak pohánět káču. A co děvčata? To už se nechte překvapit.
Často v poslední době slýcháme pesimistické tvrzení, že si současné děti neumějí hrát. Věřím, že vás účinkující v pořadu Děti dětem přesvědčí o opaku a že to i pro vás bude nejen příjemná vzpomínka, ale i zábava.

Scénosled:
I. Na jarmark
II. Kdo si koupí, neprohloupí
III. Dárek z jarmarku
IV. Na rozloučení

Účinkují:
Dolinečka ze Starého Města
Hanýsek ze Šakvic
Lipovjánek z Lipova
Světlovánek z Bojkovic
3. A a B třídy základní školy na Vodňanské ul. z Prachatic

Pořadem provázejí:
Kristýna Grabcová a Tereza Prášková

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková

Děti dětem. Tady jsme doma - HRY

MFF Strážnice 2009

„Děckááá, pojďte si hrát!“
„A na co?“
„Na….“
„Jak se to hraje?“

Každý si jistě vzpomeneme na ten mnohokrát se opakující okamžik, kdy starší nebo podnikavější vrstevníci nás právě těmito slovy přizvali ke hře. A pak už přestalo existovat vše kolem: městský plácek mezi paneláky, či prostor někde za vsí. Zapomínali jsme na povinnost dojít mamince pro nákup, pohlídat mladšího sourozence v kočárku, nebo se postarat, aby se husy napásly.
Byl jen dětský svět, svět her, dovádění, přátelství i neškodných šarvátek. Svět ničím nekalené radosti.
Myšlenka dát právě takovou možnost dětem zde ve Strážnici vznikla již před lety. Naplňuje se nyní, v souvislosti s přičleněním Dětské Strážnice k MFF, navíc obohacena o projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Snažíme se v něm být nápomocni učitelům, aby záměrně a ve větší šíři v nejrůznějších vyučovacích předmětech seznamovali děti s folklorem jejich kraje. Aby jim přiblížili, jak žili a čím se bavili jejich předkové. Aby si děti uvědomily, proč mohou být hrdé na svůj kraj a jeho kulturu.
A tak jsme na festivalové pódium přizvaly nejen děti z folklorních slováckých souborů, které ze studnice dětského folkloru čerpají již dlouho, ale i děti z 1. B základní školy v Mělníku, aby svým kamarádům předvedly, co se o svém kraji dověděly. Pozvali jsme je také proto, aby si všichni spolu zahrály, zazpívaly, zatančily. Prostě, ať se děti baví, jen tak pro sebe a pro radost.
Jistě z té radosti zůstane něco i pro nás přihlížející.

Scénosled:
I. Děcka, poďte sem
II. Odkud jsme
III. Poďme si hrát
IV. Co dovedeme
V. Zatancujme si
VI. Jak se dělá vlaštovka
VII. Až budem velcí
VIII. Ahoj za rok

Účinkují:
Dúbravěnka z Dubňan
Kopaničárek ze Starého Hrozenkova
Kordulka ze Starého Poddvorova
Veličánek z Velké nad Veličkou
Ždáničánek ze Ždánic
1. B základní školy Jaroslava Seiferta v Mělníku

Pořadem provázejí:
Kristýna Grabcová a Tereza Prášková

Autorky:
PhDr. Alena Schauerová a Mgr. Magdalena Maňáková