Naše činnost

Publikační činnost

 • Tady jsme doma. Regionální folklor do škol.
  Manuál pro učitele I.

  Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková
  Národní ústav lidové kultury Strážnice 2015
  ISBN978-80-88107-01-9
  152 str.
  Publikace je inspirací i praktickým návodem pro učitele, jak ve vyučování využít i přiblížit dětem nižšího stupně základní školy tradice lidové kultury jejich obce a regionu. Přináší konkrétní folklorní materiál (říkadla, písně i s notovým záznamem, hry, návody na praktickou činnost) i jejich didaktické zpracování ve formě netradičních vyučovacích hodin, krátkých projektů a projektových dnů. Konkrétní obsah se prezentuje ve čtyřech základních tématech: jarní zvykosloví, rodinné zvykosloví-tj. poznání, kdo jsem a kam patřím, povídání o řemesle a povídání o hře s návody na hry. Na didaktickém zpracování se podílely zkušené učitelky, které jednotlivé projekty v pedagogické práci ověřily. Praktické části manuálu předchází dvě teoretické stati o tradiční lidové kultuře a tradicích a druhá stať přináší fundované pojednání o významu hodnot tradiční lidové kultury pro výchovu. Kniha je doplněna bohatou obrazovou dokumentací. Vzhledem k obsáhlému materiálu je vhodnou pomůckou nejen pro učitele nižšího stupně základní školy, ale i pro laické zájemce, např. pro rodiče a jejich děti. Práce vznikla při realizaci projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol, který pod hlavičkou NÚLK existuje od roku 2008.
  Tištěná kniha je již rozebrána. Dostupná je pouze elektronická verze ke stažení (PDF, 6MB)

 • Tady jsme doma. Regionální folklor do škol.
  Manuál pro učitele II.

  Autorky: Alena Schauerová, Magdalena Maňáková
  Podle zkušeností z prvního dílu budou didaktické kapitoly obsahovat vždy:
  a) Didaktické vymezení (časové vymezení, vyučovací předměty, základní kompetence atp.)
  b) Konkrétní rozpracování zvolených vyučovacích forem a zařazení konkrétního folklorního materiálu.
  A. část: Teoretická část
  1. Folklor ve škole - A. Schauerová
  2. Zvykosloví v obci - M. Maňáková
  B. část: Didaktická část. Tematické projekty:
  B.1.1 Kde se zpívá, dobře bývá – Místo lidové písně na 1.stupni ZŠ
  Základní didaktické informace
  B.1.2 Realizace aktivit
  1) Písničkou se vítáme,
  2) Motivace písní,
  3) Relaxace,
  4) Píseň doplní téma.
  B.2.1 Hosta vítáme chlebem
  Základní didaktické informace
  B.2.2 Realizace aktivit
  B.3.1 Melu, melu mouku - Řemesla našich předků
  Základní didaktické informace
  B.3.2 Realizace aktivit
  B.4.1 Na tom našem dvoře – Den s kozou
  Základní didaktické informace
  B.4.2 Realizace aktivit
  B.5.1 Bylo, nebylo – Poznáváme místní pověsti
  Základní didaktické informace
  B.5.2 Realizace aktivit
  B.6.1 Teče voda, vodička – Voda nejen v lidové kultuře
  Základní didaktické informace
  B.6.2 Realizace aktivit
  B.7.1 Není svatý jako svatý - Od Martina po Matěje
  B.7.2 Realizace aktivit
  B.8.1 Kouzelné provázky - Provázkování
  Základní didaktické informace
  B.8.2 Realizace aktivit
  C P ř í l o h y
  D.1 Roční plány
  D.2 Výzva
  E d i č n í p o z n á m k a
  Kniha bude k dispozici od dubna 2019 za uhrazení poštovného nebo k osobnímu vyzvednutí v NÚLK Strážnice. Elektronická verze nebude dostupná.

2018

 • Projekt Tady jsme doma – Regionální folkor do škol získává nové zájemce z řad učitelů i školských institucí
  - Spolupráce s vedením MAP na Tišnovsku V červnu 2018 nás oslovili zástupci MAP Tišnovsko, a požádali o spolupráci. Na základě pozvání jsme pak seznámili ředitelky a ředitele základních škol Tišnovska s projektem Tady jsme doma – Regionální folkor do školy. Naše referování se setkalo s pozitivním ohlasem u vedení MAP i u ředitelek a ředitelů. Na tomto základě byla zahájena spolupráce. (Co je to MAP? Ministerstvo školství zřídilo projekt s názvem Místní akční plány vzdělávání (MAP). Smyslem je reagovat ve vzdělávání dětí na místní podmínky a potřeby tamější mladé generace.)
  - Spolupráce s odborem školství v Kroměříži Představitelé odboru školství v Kroměříži nás oslovili s vysloveným přáním, abychom seznámili učitele ZŠ a MŠ jejich města s projektem Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. Dne 6. 11. 2018 jsme přednesli dvě přednášky (A. Schauerová, Aktuální význam folkloru pro výchovu, M. Maňáková, Projekt Tady jsme doma – Regionální folkor do škol a jeho realizace.) Také zde jsme získali v diskusi i po semináři pozitivní reakce. Následně se již přihlásila první MŠ se zájmem vstoupit do projektu.

 • Projektový den ke sv. Martinovi v Ostopovicích a Prachaticích dne 9.11.2018
  Na svatého Martina,
  kouřívá se z komína.

  Zimu jsme přivítali oslavou sv. Martina

  V Ostopovicích uspořádali projektový den. Nejprve celý příběh vyprávěli podle vlastních obrázků. Pak si o Martinovi zazpívali. Vytvořili také knížečku pranostik, drali peří, psali husím brkem, vytvořili hlavu koně obtiskem chodidla a dokreslením. A také pekli martinské rohlíčky.

  Také v Prachaticcíh pekli. Nebyly to rohlíčky, ale svatomartinské rohlíky.

2017

 • Projekt se představil na MFF 2017 / Děti z Doubravníku zazářily na MFF Projekt Tady jsme doma - regionální folklor do školy, se představil i na MFF ve Strážnici 2017, v pořadu s podtitulem nazvaném Na tom našem dvoře. Reprezentovala jej základní a mateřská škola z Doubravníku, z okresu Brno – venkov, která za svoje vystoupení obdržela titul Laureát. Toto téma děti velmi zaujalo. Děti si
  s radostí zahrály na vše, co se práce hospodyně týkalo. Tak se učily, poznávaly, ale současně si hrály a samozřejmě zpívaly i tancovaly. Jejich fantazie nepostrádala úvahu, co by bylo, kdyby hospodyní, která vládne dvoru, kuchyni, čeledi i dětem, skutečně byly. Učitelky a učitelům umožnilo zapojení do projektu volit vhodné zaměření výuky tak, aby dětem přiblížili práci předků i folklor s tím spojený ze zcela jiného zorného úhlu.


2016

2015

 • na základě zpěvníku lidových písní z Prachaticka (V. Thořová – Z. Vejvoda: V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. Praha, 2013) vzniklo i CD "Lidová hudba z Třemošné - V Prachaticích z bránou".


2014

 • z podnětu Růženy Vincikové vydání zpěvníku lidových písní z Prachaticka (V. Thořová – Z. Vejvoda: V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. Praha, 2013).
 • příprava metodologické publikace


2013

 • příspěvek na konferenci „Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily“ v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve dnech 20. – 22. 3. 2013 (Schauerová, A. – Maňáková, M.: Cesta ke kulturní identitě žáků základních škol. Acta musealia, suplementa č. 1, 2013, str. 76 – 78.)
 • v Prachaticích proběhlo Odpoledne staročeských her
 • 28. 6. 2013 předání vysvědčení za absolvování projektu žákům 5. tříd v Prachaticích
 • srpen 2012 dvoudenní pracovní setkání pedagogů Projektu s autory
 • návrh Magdaleny Říčné na Pamětní list

2012

 • dokumentace výuky v Prachaticích
 • návštěva dětí ze ZŠ Vodňanka z Prachatic v Mělníku
 • 14. 5. 2012 návštěva A. Schauerové v CEV Dřípatka v Prachaticích
 • 30. 11. 2012 pracovní schůzka na NÚLK

2011

 • do projektu vstupuje externě Mateřská škola Sluníčko
 • článek U potoka roste kvítí, říkají mu Petrklíč - Místní kultura 9/2007, roč. XVII, s. 16 – 18.
 • vznik loga projektu výtvarnicí Magdalenou Říčnou
 • příspěvek D. D. – t. j. d. na konferenci „Etnologie současnosti“. Společnost a kultura a jejich proměny po roce 1989 v etnologických výzkumech 22. 9. 2011, Opava
 • navázána spolupráce s PhDr. Margitou Jagerovou z Katedry etnológie v Nitre


2010

 • Generační proměny hry – článek NR
 • Pokus o návrat regionálního folkloru do školní praxe (Alena Schauerová)
 • použití písně prachatické Mám zahrádku, která iniciovala vznik zpěvníku v roce 2014


2009

 • navázána spolupráce s muzeem v Mělníku a košíkářem Petrem Králem
 • součástí 64. ročníku MFF Strážnice a 27. ročníku Dětské Strážnice 2009 se poprvé stal pořad Děti dětem a výstava o projektu, kde vystavily děti fotografie ze své celoroční práce
 • v Mělnickém Deníku vyšel článek o návštěvě dětí ve Strážnici (Svobodová, S.: Mělničtí prvňáčkové: Jak vzpomínáme na festival ve Strážnici. 7. 7. 2009)
 • v Městském muzeu v Mělníku proběhla výstava „Strážnické střípky“ o návštěvě dětí na MFF Strážnice 2009