Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 82

Raz prišiel čert medzi mládež sa zabávajúcu, a len vždy pozeral na jedno pekné dievča, až mu konečne povedal: „Volal bych ťa do tancu, kebys nemala netátu," lebo to dievča malo netátu zašitú v šatách. V tom zaspieval kohút a čert sa prepadol.

Lysimachia nummularia L. Rozchodník. Peniažková zelina. Táto zelina so sadlom potlčená prikladá sa na zopuchnuté žlazy na hrdle: aby sa rozišly. Pod rozchodníkom rozumejú aj Sedum acre a sexan-gulare. Proti lúpaniu paria sa nad peniažkovou zelinou a inými ingre-diencami (V. Urtica urens). Rozchodnik so sadlom potlčený prikladajú na „vrženie" (vredy) lebo na hrče (zapuchnuté žlazy).

Malva rotundifolia L. a borealis Wallm. Pagačíca. Pánbožkove koláčky. Dakde ju aj „peniažková zelina" menujú. Nezralé plody paga-číce deti jedávajú. Odvarok pijú proti kašľu; odvarkom vymývajú rany. Odvarkom wmývajú deťom bolavé ústa,. Pagačícu varia aj na kúpeľ.

Marrubium vulgare L. Jablčník. Čerstvá zelina medzi prstami žmolená vonia jako zralé jablko. Zelina dáva obľúbené thé proti suchotám.

Matthiola annua RBr. Fijałka. Červená fijaľka. Keď sa devy za-riekajú, aby vzácne boly, spomínajú aj fijaľku (v. Dianthus caryophyllus).

Matricaria Chamomilla L. Kamilky. Komindlec (Pezinok). Všeobecne v žalúdkových poruchách jako thé sa užíva. Dosť podivno, že. fajčiari, v nedostatku tabaku, fajčí aj kamilkové kvety.

Medicago falcata L. Zánovíť. Ale tak menujú aj Melilotus officinalis.

Melampyram arvense L. Černidlo.

Melilotus officinalis Pers. Búz. Zánovíť. Budič. Závonec (Sarvaš). Kvety suché miešajú do tabaku: aby fajfčiarovi pod nosom voňalo. Budič a čakanku s kvetom dávajú si devy pod hlavu do postele: aby videly „osúdenca"; ale to sa musí po tri noci po sebe urobiť.

Melissa officinalis L. Rojovník. Zo zeliny varia thé proti traseniu srdca; aj ženy, trpiace „na matku" rojovníkove thé pijú. Včelné úly vytierajú rojovníkom, keď majú do nich roje osádzať, aby včely v úle zostały a neodletěly. Rojovník s bukvicou, podbieľom, veľkou žíhlavou a repičkom, v borovičke lebo vo víne varené, pijú proti prsným chorobám (v. Betonica).

Mentha Pulegium L. Polajka. Polajka vonia, lebo po nej Panna Maria kráčala.

Mentha silvestris L. Kobylia nať, konská vňať.

Mentha undulata Balšánek. Balšánkom menujú aj iné záhradné druhy máty. Sadia ju aj na hroby. Šľakom porazeným dávajú zelinu voňať (V. Salvia offic).

Mlčanka (neznáma mne zelina). „Moja dzievka, len ty nos tyto tri zelinky pri sebe: čakanku, mlčanku a stúlipysk: a všade ťa ľudé rádzi budú mať." (Bošáca.)

Muscari comosum Mill Púč. Hadia cibuľa. Podzemská cibuľa. Cibuľa usmažená otrávi rýchle každé zviera, ktoré sa slepé narodí. To sa hovorí aj o ocúne (jasienka, Colchicum autumnale).

O lenivých žencoch sa hovorí, že keď nechcejú inej práce, aby semenné pušky tejto zeliny po jednej domov nosili. Keď v čas žatvy devy najdú „hadiu cibuľu" s dlhým klasom semenných púšek, vezmú stvol do ľavej ruky a pravou rukou kosákom jedným rýchlym rezom


Předchozí   Následující