Předchozí 0294 Následující
str. 283

Gotická osmiboká zvonice v Libušině dřevěná (viz půdorys), šindelem krytá, uvnitř 8-70 m, dlouhá a 7'70 m. Široká, s kamennou podezdívkou 330 m. vysokou a 095 m. silnou, stavěnou ze zvonivé opuky, lomu pazourku podobné, má dva zvony.

Ve Velkém Pálci jižně od kostela na hřbitově stojí renais-saňční zvonice (viz půdorys), jejíž zděný prostranný spodek {6X^'75 na. uvnitř) poukazuje 1/20 m. silnou zdí a se třemi okénky, která přizpůsobena jsou za střílny, na malou tvrz. Ve výši zvonů prolomena jsou čtyři prostorná okna. Vchod do ní jest se strany severní. Vršek jehlancovité střechy opatřen jest lucernou, plechem pobitou.

Malebná jest zvonice v Ne-probilicích. U kostela stojí dřevěná zvonice šestiboká, šindelem krytá, která však roku 1896 rovněž pro sláří své mu-sila býti snesena, ale péčí obce opět v původním svém slohu a velikosti na témž místě nově postavena byla.


Velké Hořešovice. Zvonice. (Vele, Soupis Slánská, č. 25.)

Dr. V. J. Nováček :

Z hospodářských zápisek Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci.

Od r. 1894 uloženy v archive Musea království Českého vlastnoruční zápisky Jana Jeníška z Újezda z let 1539 62 v rukopise o 286 foliových listech, jichž užil jsem k sepsání článku »Jan Jeníšek z Újezda a na Svrčovci. Zprávy o životě jeho a některé ukázky z jeho pamětí«, který otištěn v Čas. Č. Mus. r. 1894, str. 237—57, 397—409. Velká část rukopisu, jejž nazval Jeníšek »registra bílá«, (list 172—242) jedná o hospodářství. Z těchto pamětí Jeníško-vých chci podati některé ukázky tím způsobem, že seřadím k sobě, co týká se téhož předmětu, ač roztroušeno v rukopise na rozličných místech. Chci tím upozorniti na důležitost této vzácné a, pokud vím, svého druhu jediné památky a vzbuditi touhu, aby rukopis celý byl vydán tiskem.


Předchozí   Následující