Předchozí 0540 Následující
str. 524

Některé pověry hospodářské předešlého věku.

Podává M. Dvořák. @P@(Dokončení.)

(Dokončení.)

Aby kravám v mléku uškozeno nebylo, vezmi kořen kopřivovej, vlož ho do sýřištěte, chovej tak do roka s tím kořenem, přilívaje vždy na sýřiště, jakž potřebu seznáš, a tak se ti sejry kaziti nebudou a žádný červy v nich míti nebudeš, a dobytku potud taky žádnej nic neuškodí.

K rozmnožení mléka kravám vezmi ropuchu, velikého vratiče a bílého slezu, rozetři to dobře, upec s tím bochník chleba, dávej pak jísti každý ráno.

Která kráva mléko ztratí. Vezmi střemehy, obvaz krávě rohy a vezmi psí lejno, tluč je na drobno, vlej na to sýřiště a mej krávě vemeno i žlab, a tak se jí pomůže.

Aby odjinud šafářky s jiné jma čarodějnicemi mléka kravám odníti nemohly, vezmi svařeného koření, čertkus a Matky Boží lýčího, s tím podkuřuj krávy každého měsíce a nebudou zlého ďábla čáry panovati nad tím dobytkem, nýbrž budou před zlým vždy bezpečny.

Aby krávy hojnost užitku dávaly. Vezmi pupavy nebo devěsil, napec s tím kravám bochník chleba a dávej kravám po kusu tenkráte, když se dojiti mají, a zajisté hodný užitek dávati budou a nikdo jim taky mléka neodejme.

Jinač. Když se každé ráno kravám dává s routou libeček, taky odhání všecky čáry.

Aby se krávy dařily. Vezmi ledku, prostřelenec a podražec, dávej kravám na chlebě, budou znamenitě dobře dojiti a se spravovati a žádnej jim nebude moci jakou zlou překážku učiniti.

Aby dobytek hovězí nemřel. Vem kus kočičího stříbra, za-vundaje jej do šátku, zavrtej do žlabu, z kterého dobytek jídá, a udělajíce kolík z dubu mladého přímého, co by žádnej poskvrny neměl, zaraz a nebude mříti.

Kde má kráva celistvý roh, zavrtej jí do něho živej rtuti a po píru husím jí tam vpusť, zamažíc dirku dobře jarojm voskem. Žáden jí nikdá neodejme mlíko.

Aby kravám uškozeno nebylo. Vezmi kořen kopřivovej a vlož jej v sýřiště na štědrej den, a to sýřiště do roka schovej s tím kořenem, ale-přidávej jiného sejřiště k tomu. Znamenité sejry budou a nebudou v nich červy. Jinač. Vezmi samotnej podražec a dávej kravám do týhodne po dvakráte, nebo kdyby více dával, přetrhly by se dojením Zkušená věc jest.

Komu často dobytek mřívá. Nasuš v peci pelyňky, tluč a dávej ten prach s votrubami žitnejmi, přidajíce mezi to něco soli, věř tomu, že ti tak brzo nebude dobytek hovězí mříti, když mu to budeš za tepla dávati jísti.

Aby krávy mnoho mléka dávaly. Vezmi sýřiště bejkový a tak je připrav, jakoby se mělo sýřiště podsýřiti, potom řezej na drobno, dej kravám snísti a budou dobře dojiti.

Jinač. Vezmi devěsil, netík, černuc, kmín a vratič, napec s tím chleba a dej kravám jísti. Budou mnoho mléka míti.

Když krávě kdo mléko odejme. Lejčí namočený na nov měsíce do sluuce vejchodu; uvaž jím krávu nebo jalovic v anpolku a nech ji tak státi do třetího dne, a nebude moci kravám žádnej škoditi.


Předchozí   Následující