Předchozí 0465 Následující
str. 449

Předhistorické nálezy z pozdní doby slovanské na Moravě.

Píše    Jan Knies.

Literatura slovanských nálezů na Moravě doby pozdní.

Literatura archaeologická týkající se pozdního tohoto oljdobí slovanského na Moravě roztroušena po různých časopisech odborných i listech denních. Jelikož články ku věci té se vztahující psány jsou začasté neodborníky, kteří více z lásky k dobré věci upozorniti chtěli na nálezy ta onde učiněné, třeba při .použití těchto dbáti přísného výběru. Z té příčiny použili jsme ku pojednání tomuto článků pouze autorův osvědčených anebo jsme sami přesvědčili se o věrohodnosti pisatele prohlédnutím předmětá buď v museích nebo soukromých sbírkách uložených. Proto také uvedli jsme v závorkách, pokud dalo se zjistiti, jméno majitele nálezu. Objevy jinde důkladně popsané vytkli jsme krátce, nálezy však již v. zapomenutí upadlé nebo nově učiněné popsali jsme podrobněji.1)

Altschallersdorf: Mitth. der Centralcom. 1890. K. Maska.

Blatnice: Viz Javorník.

. Blučina: Mitth der Ctíntraleom. 1875 str. XIX. Sitzber. wiener Akad. 1854 str. 487. B. Dudík

Bohuslavice: Památky bohuslavické Č. Ol. 1886. K. Tvarůžek.

Boršice: Viz Javornik.

B oři to v: Předhistorické nálezy bořitovskó. Č. Ol. 1892 str. 11. J. Knies, drL. Niederle. Sb K. — Staroslovanské hradiště a pohřebiště bořitovské. Národ a Škola. Vel. Meziříčí 1891. J. Knies. — Mitth. der Ceníralcom. 1890. K. Maska.

Brno: Briinner Zaitung 1864. M. Trapp. — Brünner Morgenpost 18G4. M. Trapp. — Ein prähist. Grab bei Brunn. Mitth. A. G. — Der Spielberg in Briinn ]873. M Trapp. — Předhistorické nálezy ve městě Brně a jeho okolí. Mor. Orlice 1887. J. Knies — Mitth. der wiener Ges. XXI. str. (16).

Budějovice Moravské: Starožitné nálezy z Mor. Budějovic. Č. O. 1888 J Palíiardi.

Bůhslavice: Viz Slavičín.

Bylavsko: Viz Kostelec.

Bzenec: Č. Ol. „Z Bzeuce" 1886 Fr. Myklík. Tamže 1887. 82.


1) Při udání majitele nálezu použili jsme těchto zkratek: DM (Dvorní museum ve Vídni), MSO (Vlast. mns. spolek olomúcký), MSB (Český mns. spolek brněnský), FM (Františkovo museum v Brně), K (Sbírka J Kniese v Blansku), Kř (Sbírka dra. M. Křížo v Ždánicích), Ma (Sbírka ř:d Masky v Telči), Peck (Holešov), P (Palíiardi Jar., Znojmo), Telička (Citov).

Předchozí   Následující