Předchozí 0421 Následující
str. 405

(v Púchovské dolině) střevíce, na východě (ve Spiši) trzeviky, onde moravsky, tu polsky nazvané. Ostatní však názvy rozličné obuvi jsou skoro vesměs cizí. Tak papuče (z tureckého „papuč"), to-pánky (původu nejasného, srovnej turecké „taban" — podešva), bačkory, ve Spiši bockory (což snad nějak souvisí s tureckým bašmak, jak to již Jungmann myslil), čižmy (z tureckého čizmé, prostřednictvím maďarským), jež šlovou j a n č i a r k y, mají-li krátké sáry (maď. szár holieň), boty (jež jscu půvo.m románského: franc. botte). Ze sukna (ratkovského) zhotovené botoše jsou maďarské; doma utvořený název jejich "jest hunienky. Jinde (na př. v Oravě, v Liptově, v Gemeri a jinde) nazývají takové boty z tmavého „vala-ského sukna", t j. huně, kapce, kopice anebo k o p i c a. Původ těchto názvů není jasný. Poslednější mohla by býti „kopytbca", zdrob-nělá „kopyta"; ze slovanského „kopytea" mohlo vzniknouti maďarské „kapcza", jež se pak u Slovákův a sousedních Polákův a Rusínův opět ujalo. Konečně slyšeti na Slovensku i název slovanský škorně (Selce, Zvol.).

Nohy se pod Krpce „okrúcajú" do o n i c. Tak totiž, o n i c a, říká se na Slovensku (v Turci, ve Zvolenské, v Hontě atd.) místo onuca. Jinde (v Zázrivé, Or.) zovou jich šatjenky. Krpec bývá k noze připevněn tenKými a úzkými řemenci, jež šlovou n á k o n č ä (Zázrivá, Or.) nebo nádkončia (Jastrabia, Tekov) anebo n a o d-končin', též h ú ž v i c e (Selce, Zvol.). Širší řemence, jež v lýtkách otáčejí a žlutými plíšky pospájejí, to jsou ná vlaky čili na o vlaky (Selce, Zvol.), ve Spiši by řekli st rok atice (od stroka =: pásek), v Gemeri svršky (Pila). Tolik o rozličných názvech kroje mužského.

O lidu poddaném na panství poděbradském za XVIII. věku.

Podává Otakar G. Paroubek. @P@(Pokračování.)

(Pokračování.)

Robota tažná záležela v práci hospodářské hlavně při dvorech panských (orání, vláčení, rozvážení hnoje, vození sena, otavy i obilí), ale v zimé hlavně ve vození dříví; robota pak ruční konala se na struha h,24) příkopech, rybnících, cestách, v le-


24) Na př. r. 17;;6 .Jelikož struha kanovní robotním lidem panství poděbradského se opraviije, aby i sousedé (sadští), j-ik se zvoncem znamení dá, ku pomoci tam pracujícím vypraví i se hleděli." Dějinopis II, 34.

Předchozí   Následující