Předchozí 0355 Následující
str. 342

Zde za stůl v koutě naproti dveřím zasednou muzikanti, na stůE postaví se opentlený „máječek" a talíř s kytičkami, kolem stolu zaujme místo mužská chasa a naproti nim u dveří stojí v polokruhu, děvčata. Hudba hraje známou melodii písně: „Panenka hezká je, platila od máje: dala nám dva zlaty, ty byly kulatý — my si je schováme."

Hoši vyvádějí jedno děvče po druhém, s každou zatančí jednou nebo dvakrát kolem po šenkovné a zastaví pak s ní u stolku předí hudebníky. Zde na ni žalují a odsuzují ji k pokutě, kterou ona musí zaplatiti. Žalobníka dělá tanečník, udávaje na tanečnici svou všeliké šprý-movné věci, na př.: „Přistihnul jsem to děvče v obecním lese, když' z hnízda na sosně vybírala mladé zajíce, potrestejte si ji." — „Za to-zaslouží pokutu 10 zlatých," ozvou se hoši — „Tolik já nemám," zdráhá se děvče, a vyhodí na stůl nějaký starý neplatící peníz.

Hoši se hádají s dívkou, že ty peníze již neplatí, ona pak vysadí krejcar, pak čtyrkrejcar nebo desetník, a když vše to hochům málo, položí na stůl konečně tolik, mnoho-li opravdu dáti chce — buď zlatý nebo dva zlaté; dříve dávaly dívky obyčejné stříbrný tolar..

Tím hádka ukončena, hudba spustí hlučné intrády, jeden chasník zavdá tanečnici sklenka s rosolkou, tanečník její podá jí talíř s kytičkami, z nichž ona si jednu vybere, a nyní musí zazpívati nějakou, píseň. Obyčejně zpívá dívka něco případného, na př.: „Děkuju ti, mládenečku, za tu překrásnou kytičku! Tuto překrásnou kytičku: vsadím já si do květníčku, budu si ji zalívati a na tebe zpomínati."

Nyní začne hudba znova melodii písně: „Panenka hezká je" atd., jiná tanečnice vezme se do kola a výše popsané obřady opakují se tak dlouho, až jsou všecky dívky vystřídány, načež teprve začne všeobecný tanec.

K placení vybírají se napřed nejprvnější dívky ve vsi, a ty méně váženější zůstávají naposled. Z vybraných peněz zaplatí chasa, hudbu a co zbude, to propije.

Z Lázu u Strakonic.

Lidové názory v Herálecku (v Čechách) o vodě, ohni a zemi.

Podává Antonín Tomíček.

Voda studničná má býti čistá. Proto děvčata „vylejvala" studně-a studánky vždy po jaru. Přišly se zpěvem ozdobené kvítím, „studýnku" (též „studánka") vylily, vyčistily, a za to obdržely od'


Předchozí   Následující