Předchozí 0354 Následující
str. 341


Podrobnosti při výzdobě dřevěných staveb. Sestavil Jan Prousek.

ukázky z této studie. Vedle prostých staveb, srubů (plot, zvonička, vrata, roubení u studně, stodola) znázornil Prousek tři staré zvonice (z Týna, ze Strakov a z Nedvězí), větrný mlýn starodávný (a Borov-nice), bývalý krytý most (u Turnova). Zároveň připojujeme poučné sestavení detailů při výzdobě staveb dřevěných, okras vyřezávaných z prken, v pestrém výběru. (Srv. Světozor 1891.)    Zbt.

Obyčej „placení od máje" na Strakonicku.

Podává Vácslav Schwarz.

Svátkům svatodušním říká se v krajině strakonické „májové svátky". Prostřední svátek, t. j. v pondělí svatodušní odpoledne koná se „muzika" a při ní „placení od máje". Chasníci ověnčí malý jedlový stromeček fábory, připraví na talíř malé kytičky uvité z květin čerstvých a nesou pak s hudbou stromeček i kytičky ze stavení, kde se připravovali, přes náves do hospody. Tím dáno znamení, že počne „placení od máje", i ubírá se veškerá chasa, hoši i děvčata, do hospody.


Předchozí   Následující