Předchozí 0338 Následující
str. 325

Pověry oživují vše: kraje, příbytky, jednotlivé osoby, zvířata, předměty atd. Nejvíce pověr pojí se přirozeně k tomu, s čím se lid nejčastěji stýkal. Na poli se po několik let nerodí; což divu, že bujná fantasie hledá nadpřirozenou příčinu neúrody, a že se ptá po nadpřirozeném léku, jímž by zlo zažehnala. Podobných nehod stíhajíeích hospodáře je mnoho, z nich vznikla celá řada zaříkání a pověr, jak se podobným nehodám odpomáhá. Celý souhrn těchto léků a pověr nalezl jsem v roudnické knihovně. *) Je to rukopis v 16°, psaný neumělou rukou a podle všeho z prvé polovice předešlého století; jak se do knihovny dostal, nedá se zjistiti. Podáváme jej v plném znění.

Velmi prospěšná a užitečná k hospodářským potřebám knížka tato učiněna.

I. Koňského dobytka oprava.

Komu koně nechtějí jísti, vezmi nášlapek z boty anebo ze střevíce, dobře s ním vytři žlab a pysky koňům votři a budou dobře jísti. — Jinač, Když koně nechtějí jísti ani k žlabu choditi, vezmi zpátečný vody z kola mlýn-skýho, vymej s ní dobře žlab a koně dobře vomej a tak je tím sobě napravíš.

— Jinač. Natrhej mateřídoušky u cesty vozní, o kterau se loukotě otírají, však na křížatkách a vody zpáteční z kola mlýnskýho vezmi, svař dobře a potom tau vodou, když vychladne, vymej žlab i koně a budou zase napravený.

— Jinač. Natluč do volšovýho dřeva soli mokrej a dej do pece, aby shořelo to poleno a když shoří, sůl zůstane jako nějaká hůlka trčeti, tu sůl roztluč a dávej koním mezi obrok začasto a nebudou stonávati, ale dobře jísti. — Jiná 6. Kterej kůň nemá chuti k jídlu, vezmi hořčice, na prach stluč a toho prášku dávej do vobroku ze dvě aneb ze tři lžíce a tak čiň, až se opraví zase kůň. — Jinač. Aby koně nestonali, vem koření netykavé na nov měsíce, dávej jim s chlebem jísti a s popelem, asi ze tři špetky, a nebudou stonati.

Aby se koně nekousali. Kde najdeš kámen jak člověk zabily, uraz. ho kus a dej do škopku, ať z něho pijí a nebudou se více koně kousati.

Abys měl pěkný a tlustý koně, dávej jim až do úplňka měsíce s chlebem kůži ouhořovou, a budou pěkný a tlustý. Zkušeno jest, po kůži ouhořovej ty koně plný budou.

Proti vozhřivceakašli, tak že by měl zataženou hříbčici. Kořen diviznový i s listem krájenej dávej mezi vobrok. Za dvě nebo tři neděle zhojí se zase. — Jinač Vezmi v novou neděli do slunce vejchodu, aby na zrní nedopadlo, mejlí lískový, a když bude v ouplňku měsíc, navrtej novým nebo-zejzkem dírku před každým koněm v žlabe a strč kousek toho majlí do každé dirky, a vorlfčkovýho semena ze trojího panství, však bílej bejt musí, dej do každej dirky a zahraď perníkovým voskem. Neboj se nic žádnýho udělání.

Kterej hospodář každej den koňům dává topinku natřenou česnekem s pupavou, všechny jiný koně na tah přemohou.

Aby se kůň neschvátil, dej nůž nový, s kterým jídáváš do škopku a dávej z něho koňům píti a neschvátí se.

Kdyby koně na hříbětcí stonali, vezmi tři žejdlíky mléka kravského, jak ho nadojí a jednu lžíci husího sádla a vlej mu to v hrdlo, a bude zdráv. —


*) Sub sign. VI. F. G. 28.

Předchozí   Následující