Předchozí 0334 Následující
str. 321

A onen komplex látek jistých, jež opakují se u různých národů v tradici vrstev nižších, ač nijak ještě pevně necharakterisovaný a ne-vynucený, tím méně prostudovaný a známý, ten tvoří až dosud „lidovou" literaturu prosaickou, katexochén, a o tom chceme v druhé části říci několik slov.

Z Berounské knihy kšaftů.

Vypisuje Josef Vávra.

V c. k. úřadě pozemkových knih v Berouně zachovaly se dvě knihy kšaftů; první obsáhaje zápisy z let 1536—1640, druhá se počíná teprve rokem 1734, a z této druhé knihy podáváme následující příspěvky k dějinám kulturním.

V čele jest kšaft paní Johanny Barbory rozené Evančické, která podědivši hojný statek po prvém muži Yilímu Preslovi, šichtmistru v Karlově Huti, r. 1718 vdala se za rytíře Martina Stránského ze Stránky a Greifenfelzu, vysloužilého rytmistra od gardy krále polského. Statek její záležel z nového prostranného obydlí na předměstí blíže krchova, které potom 1774 —1869 sloužilo piaristům za residenci; k tomu se držel blízký červený mlýn při Litavce a dvůr Hviždalka v blízkém Járově, 210 korců dobrých rolí, vinice, zahrada, louky a dílce lesů. Měla na onen čas nejlepší při městě živnost; jsouc z lidu českého, neuměla německy, paní pobožná a dobrodějná. O ní jest psáno, že dům její byl jako apatyka, hlava její — živý herbář, paměť její — živý protokol receptů, a radila nemocným lidem ke zdraví a pomáhala gratis. Umřela r. 1735. Ze kšaftu jejího, který pořídila pro svého pána a svého syna Františka Stránského, vyrozumíváme, že bydlela v šesti pokojích, dilem bílených, dílem rňzno malovaných. Pozůstalost její není úplně udána, a vytčeny jsou toliko cenné předměty. Ve třetím pokoji se jmenuje „galanteriekasten" a velké zrcadlo, ve čtvrtém pokoji (ložnici) psací stůl žlutý a druhý černý, truhla dubová a černá almara, dvě černé postele pod nebesy s zelenými oponami a hrobová truhla dávno přichystaná. V pátém pokoji se popisuje dubová truhla, stůl vejčité podoby s koženým kobercem, a v šestém pokoji (jídelně) dlouhý stůl a stůl druhý, 2 kožené židle, spací lenoška soukenná, 2 židličky soukenné, kredenc, 2 psací stolky a truhlička černá.

Významná pro onu dobu jest hojnost náboženských předmětů v tom obydlí. V jídelně byl velký krucifix, obraz Salvátora pax vobis a Maria Panna Karlovská, v ložnici oltář sv. Jana Nep. a Panny Marie Zbraslavské se šňůrami korálů a perlí, obraz Gorporis Christi,


Předchozí   Následující