Předchozí 0302 Následující
str. 289

Jak chytali na vojnu.

@P@(Ze staré registratury nejvyššího purkrabství.) Podává Dr. V. J. Nováček.

(Ze staré registratury nejvyššího purkrabství.) Podává@A@Dr. V. J. Nováček.

V úterý dne 19. října roku 1734 před svítáním vyšlo ze dvora panského v Motolech šest mužů, opatřených pádnými holemi a zaměřilo k Eusíni. V čele výpravy byl Konstantin Krempl, panský písař, a účastníci její Jiří Měchura, 231etý zahradník, rodák strakonický, Šimon Lang a Vít Ledek, oba ženatí nádennfci ze Strakonic, onen 401etý, tento o 10 let mladší, Tomáš Kratochvíl, 251etý syn vinaře z Motol, a podruh Martin Čejka. Než bylo šest hodin, byli na místě a zaměřili k bytu rychtáře Klingera, Němce 551etého, rodilého z Chomutova, který jako člověk nepoddaný v Eusíni statek a hospodu koupil a bezpochyby proto, že uměl s pány hovořiti po němečku, rychtářem se stal. Jemu předložil písař cedulku německou od úřadu nejvyššího purkrabství toho obsahu, aby lidem pana velkopře-vora řádu Maltánského nejen nebránil zmocniti se Víta Krále, jinak Kaliny, ze vsi Poříée na panství strakonickém, ale třeba-li bude, i pomocí svou k tomu přispěl. Eozkaz pana inspektora statků nejvyššího purkrabství rychtáři ani dost málo se nelíbil, ale co nařizovala vrchnost, musil vykonati. Aby aspoň část odpovědnosti svalil na bedra cizí, namítl, že k věci takové třeba assistence konšela. I zašli tedy rychtář s písařem do statku konšela Václava Kubra, jinak Kriína, a chasa motolská počkala zatím venku. Konšel ještě spal, ale chtě nechtě musil vstáti a jíti s sebou. Opatrně přiloudali se ke statku Václava Kučery, jemuž po statku říkali Kovář, muže 431etého, v Ku-


Předchozí   Následující