Předchozí 0237 Následující
str. 228

při zabíjení vepřů. „Mučka" se mlékem a kvasnicemi na řídko zadělává, a z těsta toho dělají se pohanské buchty chuti také dobré a zdravé. Jak již řečeno, vyrábí se pohanská kaša v některých dědinách okresuj novojičínského na Moravě. Jsou to dědiny: Hodslavice, Mořkov, Veřovice, ale hlavně Straník a Hostašovice. Zvláště poslední dědina je v tom ohledu první na Novojičínsku. V ostatních jmenovaných dědinách vyrábí se kaše nepoměrně méně. V Hostašovicích jest nyní 23 „kasařů". Čisté daně platí každý 3 zl. 57 kr., s přirážkou 5 zl. 54 kr. Lepenkový model kašového mlýnce se vzorky kaše jiJcož i s hotovými pokrmy z kaše vystaven byl na malé národopisné výstavce v Loučce u Nov. Jičína (panem učitelem Duškem).

Hříčka s místními jmény v království českém.

Podává Dr. Vácslav Řezníček.

Pan řed. J. černý ve své knize nedávno vydané 1) uvozuje řadu místních názvů českých, při nichž lid tropil si hříčky a žertíky na př. ženichové z Drážďan a Berouna a pod. V lidovém podání zobecněly některé tyto názvy. Otiskuji tu důkladnou starou sbírku těchto hříček, sestavenou pracně od nějakého dobrého znalce místopisu českého.

Bývala to druhdy v Čechách zde a onde sylvestrovská švanda, že někdo ve společnosti starý rok zapíjející přednášel následovní blahopřejný „vejhost", který jsem našel náhodou v nepatrné knize z první polovice tohoto století.

O novém roce **** vypovídají se všichni:

Zahal či ví z Lín přes Nechalov do Pracovic; ospalí ze Stojespal přes Budílku do Bdína; neúčinní z Minic přes" Úmy-slovice do Činova; pracovití z Pracná přes Mozolín do Poda-řova; přičinliví z Ůsilova přes Účin do Blahotic; um dlení z Nespíc přes Odpočinek do Spánkova; lakomí ze Skupic přes Nedánice do Štědříku; hladoví z Nesytó přes Lačnov do Obědovic; žízniví ze Žížnětic přes Kalivody do Studňovsi; n u z n í z Chudenic přes Darov do Netřeb; chudí ze Skrovnic přes Spoříce do Zboží; krátkozrací z Malovid přes Brejlov do Výhlídky; bázliví ze Strašecího přes Babu do Nestrašovic; neopatrní z Ne-


1) Příspěvky k české etymologii lidové (Knihovny Českého Lidu sv. III.), v Praze, 1894.

Předchozí   Následující