Předchozí 0238 Následující
str. 229

pomysle přes Pozorku do Hledsebe ; r a n 6 n í z Úrazu přes Mastíce do Hojovic; rystonalí ze Slabec přes Masojedy do Silová; kulhá v í z Křivic přes Eovensko do Běhání; z i m o m ř i v í ze Studené přes Sichrov do Teplic; opilci ze Žitné přes Bumbálku do Pi-vovan; hráči z Kratochvíl přes Pohranov do Ztrátová; marnotratní z Mariku přes Poslední peníz do Dlužína; dlužníci z Nouzová přes Odranec do Hadrová; k u ř á c i z Kuřidla přes Páleč do Kouřimi; ušpinění z Bláta přes Močidlo do Prádla; nestydatí ze Smilkova přes čistou do Všestud; ničemníci z Daremnice přes Jinočany do Mravína; zloději z Pokrad přes Lapačku do Věžníkova; pyšní z Nekoře přes Hrdoltice do Nižovic; neposlušní z Příkazů přes Metličany do Bejkovic; k ř i k 1 o u n i z Bouřilky přes Hlasivo do Tišic; zlořečiví z Čertína přes Kle-jovku do Pekla; zlostní z Durdic přes Náhlík do Dobřína; n e-svorní ze Svarová přes Oupor do Jednoty; nepřátelé ze Mstic přes Holubice do Smiřic; nevlídní z Potvorova přes Jemníky do Lidic; z á v i s t i v í z Nepřejova přes Sobin do Obecnice; sokové z černilova přes Nadýmačku do Chval; klevetářky z Klep přes Bezdružice do Neřečína; lháři z Velhánic přes Jistec do Věřic; mrzutí z Mrzína přes Drbohlavy do Neškaredic; nešťastní z Křížku přes Trpín do Dobrovic; smutní z Mutic přes Ůtěchovice do Veselíčka; raalomyslní ze Zoufalky přes Samotu do Potěšilky; pošetilí z Bláznova přes Přemyšlín do Moudré; tupí z Hloupě-tína přes Brusy do Ostročína; mudráciz Bludova přes Nechybu do Pravdy; pokrytci z Licoměřic přes Zdánice do Zbožnova; zlosynové ze Zlosejna pře3 Litohlavy do Plačkova; hříšníci z Hřešic přes Ústupek do Litomyšle; nevolníci z Otročina přes Bezděčín do Prostějova; nádenníci z Neděliště přes Hodinu do Platu; r o 1 n í c i ze Sejovic přes Senožaty do Žitína; v č e 1 a ř i ze Včelákova přes Kojovice do Úlovic; ptáčníci z čížova přes Drozdov do Ptákovic; m y s 1 i v c i z Obořiště přes Nehoníce na číhání; v i-n a ř i z Vinoře přes Kopaninu na Zbirov; hrnčíři z Jílového přes Hrnčíře do Džbánova; kováři z Huti přes Měchovice do Kovaně; kovkopové ze Skalska přes Rudy do Stříbra; zlatníci ze Zlatenky přes Svařenice do Zdobina; koláři ze Zákolan přes Kolovraty do Koloděj; tesaři ze Sekeřan přes Sukov do Dřevěnice ; mlynáři z Nemělic přes Dobřemělice na Pilu; pekaři z Pecínova přes Nehasice do Pálčic; řezníci z Hubeného přes Pařivo do Tlustic; přádnice ze Lnář přes Předenice do Svijan; krejčí z Lokte přes Postřižín do Djbroměřic; pradleny z My-dlovan přes Peruc do Bělče; kuchařky z Popelová přes Hostivaře do Kuchyně; hospodští z Krčmy přes Hostivít do Hotovic; t a-nečníci z Rejdic přes Vyskočilku na Ples; muzikanti z Tru-bína přes Dudov do Libeznice; továrníci z Paliva přes Uhlice do Párníku; kupci z Drahotína přes Lacinou do Krámu; poslové


Předchozí   Následující