Předchozí 0233 Následující
str. 224

Kobota jízdecká a pěší tuto v základních rysech vypsaná dá se stopovat až do polovice XVI. věku, a během 200 let nedoznala na panství poděbradském podstatné změny; ale robota ženní a viničná jakož i roční dávky spatřujeme, že se měnily. Tak na př. v Sadsku r. -1594 Bart. Eyneš ze 39 kop záhonů rolí a z 29 jiter louky platí činže o sv. Jiří a Havle po 2 k. 30 gr. čes., slepic 71/,, a 1 kus, roboty ženní 5 dnů a V4 dne; ale od r. 1643 z téhož dvorce kmet-cího (nyní čís. 27.) platí Bart. Krodeška stejně v penězích, ale pak jen 7% slepice a roboty ženní jen 5 dnův; aneb z chalupy (nyní čís. 74.) o V4 kopy dává r. 1590 Jan Mařík úroku pj 34 gr. čes., 2 slepice, roboty »pod zelenou" 6 dnů a ženní 1/i dne, ale Václav Kávků z téhož 1 k. 7 gr. mís. a jen Y2 dne roboty ženní.

Úhrnný počet 236% dne roboty ženní v Urburu (1748) uvedený nikterak se neshoduje se skutečností, ježto v XVIII. století, jak zprávy mimourbarní dosvědčují, nevázala se vrchnost stanoveným počtem dnů; nýbrž sedláci i chalupníci konali robotu tuto plné čtyři neděle, ano i déle, dle toho hlavně, jaké bylo počasí, sedláci posílajíce žence nebo chalupníci sami jako ženci, při čemž se též ostatní robota jízdecká i pěší (tak zv. celoroční) konala. Celkem páčí se robota jízdecká či tažná na poděbradském panství v XVIII. věku na 37.000 dnův a pěší či ruční přes 100.000 dnův,23) ano i více dle libovůle vyšších i nižších úředníkův a zřízenců panských.

(Pokr.)

Kašařství na Novojičínsku.

Podává Karel Jar. Červinka.

V některých obcích okresu novojičínského na Moravě vyrábí se z pohanky (Polygonům fagopyrum L.) „pohanská kaša". Jakým způsobem se upravuje, popíši v řádcích následujících.

Mlýnec kašový (viz obraz) jest úplně jednoduchý. Celý stroj umístěn jest uvnitř „šráků", které jsou mu za podstavec (1). Na nejhořejší příčce „šráků" připevněn jest rám (2), v němž zapuštěn je „koš", do něhož se „zasýpá" (3). Na přední straně koše je „zástrčka" (4), kterou se pohanka z koše může „připustit" nebo „ujať". Pod košem vidíme „lub" (5), dřevěný to buben, který má uvnitř dva kameny podobné zrnovým — horní „běhoun" a pod ním spodek. Z „lubu"


23) Dle zprávy úřední 36.842 dní roboty tažné a 100.500 dní ruční.

Předchozí   Následující