Předchozí 0090 Následující
str. 81

hylami s žárovým pohřbem z pozdní dob}pohanské, pod hradištěm pleši-veckým u Běštína (okr. hořovický 44). — „Mořina" u Karlštejna (okr. berounský) slově obec, u níž se žárové pohřebiště nachází, a „na Mořině" u Hrachovišť (okr. hořovický) nachází se popel, v němž se kamenné klíny a střepy našly.45) — Pohřebiště: „na Mor ani" u Darova (okr. rokycanský), „na Mor ani u Řeží (okr. karlínský) a „na Mor a ni" u Vraního (okr. slánský) připomíná Krolmus,46) a jiná ještě „Moráň" nachází se u Strašíc (okr. zbi-rohský). — „Na Mor ani" slově okolní poloha na Slovanském vrchu (Emaus) v Praze, o níž pověst jako o někdejším pohřebišti vypravuje a k níž bezpochyby také slupská pohřebiště (u sv. Bartoloměje a na Hrádku) patřila.47) — U Modřan (okr. zbraslavský) nalézá se veliké pohřebiště s popelnicemi z doby počátku bronzů,48) a na Komorsku (okr. hořovický) zase mohyly s žárovým pohřbem a, předměty z pozdní doby pohanské.49) Atd.

K Mořinám sluší také názvy H 1 a d o m o ř í přičísti. „Hladomor" slově poloha s mohylami u Blovic, které žárový pohřeb obsahují. Předměty v nich nalezené, jako bronzový meč, dýka, palstáby, jehly a pod. náležejí staré středoevrop. kultuře.50) — ,Pod Hlado-moří" u Bráníka (u Prahy) slově pohřebiště se skrčenci a žárovými pohřby v popelnicích z téže doby.51) —

(Dokončení.)

Zprávy archaeologické. * Hrob se dvěma kostrami ve Mcelích. Koku 1888 dobýván.

na poli p. M. ze Mcel poblíže šutráku obecního oblázkový štěrk. Při tom byly objeveny od dělníků ve hloubi asi jednoho metru dvě kostry, vedle sebe ležící; položeny byly na oblázku, hlavou k západu, nohama k východu, obličejem vzhůru. Těla byla natažena, ruce spočívaly podle těla. Obě kostry ležely těsně vedle sebe a za hlavou měla


44) Jelínek v Mitth. d. anthr. Ges. XII. 148.
45) Dle sdělení p. Bartol. Hlavína, akad. malíře z Běštína.
46) Téhož Staročeské pověsti, zpěvy atd. D. II. 2, 87.
47) Srv. Jelínek „Funde za Slup in Prag" v Mitth. d. anthr. Ges. Bd XX, p. 136.
48) Zprávy v Pam. arch. XI. 470, 554. XIII. 39 a XIV. 660. Národní Listy z 26. září 1882 a 9. května 1883. Jelínek v Mittheil. d. anthr. Ges. XX. 136.
49) Jelínek v Mitth. d. anthr. Ges. XII. 149.
50) Smolík, Pam. arch. XII. 7.
51) Jelínek, „Aus den Giáberstatten der liegenden Hocker" v Mitth. d.anthr. Ges. XIV. J75.

Předchozí   Následující