Předchozí 0049 Následující
str. 46

Mužští, jinoši i ženatí, vsazovali zprvu na hlavy čepice vydrovky, na něž posadili černý kulatý tvrdý klobouk se širokou střechou.2) Na klobouku byla stužka, jíž hospánek říkali, a nad touto nacházela se výzdoba z pestrých barev, housenka řečená. Na obou stranách klobouku — na pravé i levé — byly černé mašle. Klobouk uvazovali černými hedvábnými stužkami pod krk. Ve všední dny nosili vydry čepice nebo pletené čepičky s třapcem, jimž říkali čupajdy. Dále odí~ váli krátké kožené kalhoty, barvy žluté, obouvali boty vysoké s „kole-nama". Obyčejně boty šly z předu do špice a měly vysoké hojně naběrané holinky, jež šly až přes kolena.

Jiné části mužského oděvu byly: lajbl, kazajka, kabát a plášť. Lajbl byl z modrého sukna, na něm blýštila se řada mosazných knoflíků, z pod něho viděti bylo červenosoukenný okraj podšívky, výložky řečené. Lajblu podobna byla vesta — ovšem bez rukávů.

Kabát byl z téhož sukna jako lajbl, dosahoval až po kotníky, a na něm také dlouhá řada mosazných knoflíků, jeden vedle druhého. Měl červenou soukennou podšívku na okraji — vyložení. Kazajka byla z podobného sukna, také byla řadou žlutých knoflíků posázena a vzadu upravena byla v šosy.

V zimě nebo v čas nepohody přehazovali přes sebe dlouhé pláště s velikým „kráglem". U plášťů byly knoflíky černé a to jen po mále. O větších svátcích anebo když šli na veselku, nosili mužští dva stejné kabáty (ať v létě, ať v zimě).

Modlitby našeho lidu.

V Jičínsku sebral Vácslav Vaněk.

Šel Pán Ježíš do zahrádky, položil tam svou svatou hlavičku na zelenou travičku. Přišel k němu svatý Petr, ptal se ho: „Co ty tady, můj Pane Ježíši Kriste, děláš?" „Počítám já své svaté rány, co mi židé dali, ruce, nohy zprobíjeli: Nejprv nohy, druhé ruce, třetí rameno, čtvrté srdce, pátou hlavu, šestý bok. Jdi ty, svatý Petře, po všem světě, oznamuj to všemu lidu, jak mladému, tak starému: „Kdo tu modlitbičku říkat bude, tři dušičky z očistce vysvobodí : jednu tatínkovu, druhou maminčinu, třetí mou nejmilejší dušičku."

Kvete kvítek v prostřed moře, to je má nejmilejší růže. To děťátko, slovo Boží, na oltáři položeno, třemi slovy obloženo. Přiletěli tam dva andílkové, vzali to děťátko pod křidélka, letěli s ním pod nebesa, nebesa se otevřely, dušičky se radovaly, jen jedna se neradovala. Proč se, duše, neraduješ a na stranu odstupuješ? Jak pak se mám radovati, když jsem zbila otce, máti, ne mečem, ani bičem, jen svým ostrým jazykem. Podej, duše, pravé ruky, povedu


2) Později nosily se pouze vydrovky nebo pouze klobouky.

Předchozí   Následující