Předchozí 0042 Následující
str. 39

— Hádej: Kdo jest narozen a neumřel? Enoch a Eliáš; ti jsou podnes v ráji. — Hádej: Kdo jest umřel a neshnil ani shnije ? Manželka Lotova, neb jest obiácena v solný sloup. — Hádej: Co jest nejrychlejšího v moci člověka? Mysl aneb jeho pomyšlení. — Hádej : Všichni toho žádáme, a když přijde, neradi to máme? Starost. — Hádej: Žádal jeden jedné k manželstvu, ona dajíc mu tu pohádku: Po horách sníh, v dolinách voda, v rukou les, uhodneš-li mně to, budu tvá ještě dnes. Odpověď: Přišel k ní starec, majíc šedivou hlavu, plačící oči a hůl v rukou, na ni se podpírajíc. — Hádej: Dva otcové a dva synové lapili tři zajíce, a nebyli líní, tak že každý z nich po zajíci měl a nic víc? Odpověď: Byl jest otec a jeho syn, ten měl také syna jednoho, tak jsou jen tři osoby byly, kteří tři zajíce lapili.

Hádej: Poslal jeden rytíř svó manželce dobrého vína v milosti a v lásce, ne v sklenici ani v flašce, ani v jakém jiném nádobí; nu, v čem to víno bylo, hádej a pověz krátce. Odpověď: Poslal jí víno v hrožních. — Hádej: Letěl pták bez peří na jeden strom bez listí, přišla paní bezústá i snědla toho ptáka bez peří jak -chrousta? Odpověď: Upadl sníh na strom bez listí. Ten strávilo slunce světlý a čistý. — Hádej: Nese maso, tlačí maso, a samo není krev ani maso? Odpověď: Že jest sedlo. — Hádej: V lese chodí a nazpátek hledí? Odpověď: Sekera na rameně nesená. — Hádej: Šel jsem do lesa, našel jsem dřevo menší než palec, udělal jsem z něho dvě trubky, dva šroky a ještě mi zůstal korec? Odpověď: Že jest to žalud, když jej rozloupíš, budou z šupiny dvoje trubky a z jádra dva šroky a z šupiny žaludkové korec, na které můž blechy mněřiti.

(Dokončení.)

Trouba proti mračnům.

Z Kučeře, okres milevský.

Podává František Racek.

V Kučeři od dob nepamětných troubívají „proti mračnům" anebo „na mračna". Obecní hlídač polní nosí v mošně plátěné nástroj výše řečený, aby v případě, že „bouřka hrozí", ihned jej měl po ruce a v zárodku jejím zkázu odvrátil, prve než „bude pozdě". Celá trouba na mračna jest mušle z rodu Fusus medius, asi 31 cm dl., 15 cm poloviční objem (tedy 31 cm v nejširším objemu), lesklá, bílá se světlohnědými skvrnami. Do špice zasazena jest mosazná plechová >roura s otvorem misko-vitým, asi jako u obyčejné trubky. Aby tato


Předchozí   Následující