Předchozí 0031 Následující
str. 28

je to vestrašené nái Francek! Co bech se ho bál? Zastraší se hadrama a je z něho mořská panna."

Sesbírala jsem v naší dědiuce, co odpozorovati jsem mohla klukům-rozverům, a zbývá zajisté ještě mnohé, co ušlo mé pozornosti.

Snad časem doplní mě ještě jiní sběratelé nově objevenými tělocvičnými výjevy a hrami ze svého okolí. Připoěteme-li, co umí naše mládež při řekách, rybnících a potoku, jak umí ve sněhu a na ledě se pohybovati, na př. na koštěnicích,5) sáňkách či samotiškách, jak tuží tělo a cvičí hbitost na pastviskách a na koních, pokud počítáme ke gymnastice i tance, jichž pěkná řada jest objevena, při-počteme-li vše to, co již sesbíral slovutný náš Bartoš, tu bude možná sestaviti tělocvik lidový dosti rozmanitý.

Lidové zkazky o rýhách na zdech kostelních.

Podává A. Šolta.

V Časopise musejního spolku olomouckého (K. I. str. 127) podal pan Dr. Jindřich Wankel zprávu o důlkách a rýhách vyrytých v kamenech kvádrových některých kostelů moravských, zejména na kostele sv. Mauricia v Olomouci, a připojuje zároveň i výkresy dvou kvádrů s důlky tohoto kostela. Podávám tuto výkres podobných důlkův a rýh na jednom z kvádrů sloupu nesoucího klenbu malého loubí před severním portálem hlavního kostela „Na nebe-vzetí P. Marie" v Chrudimi.

Důlky jsou okrouhlé, nehluboké a na první pohled zdají se býti do zdi vtlačeny, dokud ještě omítka byla měkká. Zejména důlky v právo ode dvou rýh podélných vypadají tak, jakoby byl někdo konce prstů pravé ruky málo od sebe roztažených do mokré


5) Koštenice skládají se z deštice, na jejíž spodní ploše připevněny jsou buč dva hnáty ovčí, kozí nebo hovězí. Kluk sedne si na deštici jako Turek, často se na ní skrčí „na bobek", a v každé ruco drže dřevěný krátký kolíček se železným hrotem, ujíždí povledě jako šíp. Ještě před 40—50 lety jezdívali na koštěnicích kluci v Šaraticích u Brna. — Pan učitel J. Knies zmiňuje se v čas. musej. spol. olomuckého z r. 1892 v č. 33. na str. 10. v čí. „Předhist. nálezy bořitovské" o hnáte z krávy, jehož klouby po obou stranách jsou nekovány, prostora mezi nimi leskle uhlazena. Znamenati na kosti i otvory. Mnozí domnívají se prý v nástroji viděti brusle (a to ne bez příčiny, any se našly kostěné brusle u Nakla, Loštic a j.); pan učitel však soudí a zajisté dobře, že jsou to sanice, podkládané pod prkénko, o nichž se výše zmiňuji, a jež sluly „koštenice".

Předchozí   Následující