Předchozí 0256 Následující
str. 520

a 132 cm. široké, zhotoveny jsou tak, že postranní sloupky zapuštěny jsou do horního a dolního trámu, který slouží také za práh. Dvéře ze čtyř prken, hrubě s vlaky stažených, zavírají se dřevěnou klikou s provázkem, procházejícím „ďourkou" ven, kterým se zase z venku otvírají. Na noc zavírají se ještě dřevěnou zástrkou. Odcházejí-li, zamykají dvéře na zámek visací.

Síň, do které nejdříve vstoupíme, jest 220 cm. široká a tolikéž dlouhá, s podlahou z hlíny pěchovanou. Jen přede dveřmi seknice jest plochý kámen. Osvětluje se dveřmi, které bývají stále otevřeny. Ve stropě, který je z kulatých stropovniček, právě nade dveřmi jest proříznut otvor 80 cm. široký a 115 cm. dlouhý, jímž po řebříku stranou postaveném leze se na půdu.

Ze síně přes vysoký práh překročíme vlevo do seknice, jejíž podlaha jest rovněž upčchována z hlíny, ale stálým metením a vyškrabováním nášlapků klesá tato tak, že dnes již od původní výšky klesla o 33 cm. Následkem toho vystupuje práh tak vysoko, že nepohodlně se překračuje. Dvéře u seknice, málo důkladněji než u síně pořízené, jsou 89 cm. široké a 142 cm. dlouhé, tedy větší než tyto. Světlo přichází dvěma okny různě velikými (v čele 50—69 cm., v levé stěně 46—63 cm.). Okno v čele, vzdálené od pravé stěny 178 cm., od levé 183 cm., jest dvojité se 4 tabulkami. Okno druhé jest jednodílné s různě velikými tabulkami a přibito hřebíky. Na zimu tato malá okénka skoro do polovice se z venku zandají pazderem, které připevní se prkénkem a zátěžka kamenem. Za zimních dnů slunných naleze do okna ještě slepic, že tudy pramálo světla může vniknouti do světnice. Větrá se jen v létě a to dveřmi. Strop spočívá na trámu, který středem světnice položen jest na nejhořejší stěny rovnoběžně s průčelím. Jest z kulatých stropovnic a očazen ještě z doby, kdy se svítilo třískami. Pouze trám jest obílen. Výška stěn jest 208 cm. V právo ode dveří jest pec 187 cm. široká, 173 cm. dlouhá a 140 cm. vysoká. Na rohu této byla kamna, pod nimiž se topilo a vařilo v hrncích kolem ohniště postavených. Hrnce kolem tohoto ohniště v kamnech srovnávali pomocí kleští zvláštních. Bylo-li tažení dlouhé (t. j. hrnce daleko), přitahovali je kleštěmi na válečku.

Topilo-li se lnu, přikládalo se do peci z kuchyně. Tato jest jen 153 cm. dlouhá a 118 cm. široká. Klenutí její spočívá na širokých-zdech bez okénka. Před pecí. jest ohniště 39 cm. široké a 65 cm. vysoké. Otvor do peci (ústa) jest 45 cm. široký, a nad ním jsou dva copoušky, jimiž kouř z peci prchá do komína. Dvéře sem ze síně vedoucí měří v šířce 70 cm., ve výšce 132 cm. Chlév jest 220 cm. Široký.

(Dokončení.)


Předchozí   Následující