Předchozí 0082 Následující
str. 79

ský týdeník o Masarykovi. L. Peřich, Osudy slezského zemského archivu. Ed. Jeřábek, Pozemková reforma na Hlučínsku. Andělín Novák, Pruská kulturní politika na Hlučínsku a Horním Slezsku před Světovou válkou. J. L. Mikoláš, Těšínské plebiscitní tisky a literatura. L. Palyza, Zemské úvěrní ústavy a hypotéky v Polském Těšínsku. Dr. Frant. Reinelt, Péče o mládež ve Slezsku. G. Kořený, Fr. Sokol-Tůma na Opavsku. J. Bonhard, Karel Engliš. Dr. V. Martínek, Opavský učitel češtiny (slezský velkopolomský rodák Josef Novák). Frant. Stavař, ? charakteristice moravskoslezských nářečí. V. Cepe-lák, ? dějinám převratu na Opavsku.

Matice Opavská doporučuje dále vyjmenované díla vesměs výborná: I. 1. Historická toporafie země Opavské. (A—H.) Napsal V. Prásek. 2. Dějiny Opavska do roku 1318. Napsal V. Prásek. 3. Dějiny Těšínská do roku 1433. Napsal V. Prásek.

4. Věstník Matice opavské. Od č. 2. do 32. 5. Památník Matice opavské. Vydaný u příležitosti 501etého jubilea činnosti. II. Knihovna Matice opavské: 1. svazek: »Pruský sněm a Moravci na Ratibořsku.« J. Vyhlídal. 2. svazek: »Pod perutěmi pruského orla.« Jan Vyhlídal. 3. svazek: »Paměti opavské.« Josef Zukal. 6. svazek: »Kdy se usadili Slované v zemích československých.« Studie na základě historicko-etymologickém o au-tochtonnosti Čechoslovákův. Napsal Věnceslav Hrubý. 7. svazek: »Valentin Držkovic.« Biografie vynikajícího slezského umělce s 45 reprodukcemi, jeho grafických prací a maleb. Cena umělecky vypraveného díla, tištěného na křídovém papíře, 50 Kč. III. Slezská knihovnička: 2. svazek: »Pavel Křížkov-ský«.« Nejdůležitější data o životě a uměleckém působení velkého Slezana. Napsal Jaroslav Čeleda. 3. svazek: »František Sláma, slezský buditel«. Slezský lidový spisovatel, píšící pro lid a lidem oblíbený. Napsal dr. Vojt. Martínek. 4. svazek: »Z dějin českého Slezska«. Napsal univ. prof. dr. Jan Kapras.

5. svazek: »Cyprian Lelek, buditel, učitel a zastánce Moravců«. Napsal J. V. Jasmín. 6. svazek: »Jan Zacpal, první český novinář slezský a národní buditel«. Napsal prof. Václav Hauer.

7. svazek: »Náš národní kroj a oživení národního svérázu na Opavsku«. Napsal profesor Frant. Myslivec. Se 3 vyobrazeními.

8. svazek: »Pěsničky Moravců z Hlučínska a Hlubčicka«. Upravil Fr. Myslivec. 9. svazek: »Antonín Vašek, buditel lidu na Lašsku slezském i moravském«. Napsal profesor A. E. Vašek.

Čeněk Zíbrt: Staročeská svatba. Národopisná scéna o 10 oddílech. Obrazy svatebních obyčejů, obřadů, písní, řika-del, hádanek, přípitků, řečí, kratochvílí, při námluvách, při svatební veselosti a při čepeni na podkladě .původního Vavá-


Předchozí   Následující