Předchozí 0041 Následující
str. 38

Dr. Miloslava Hýska. Slavností súčastnil se nejen výkvět národa, ale tisíce prostého lidu ze Zlínska, jenž tím nejlíp lásku k svému »panu radovi« osvědčil. Celá osada, dům vedle domu, byla čistě vybílena, velkými i drobnými prapory v národních barvách, jakož i květinami v oknech ozdobena. Byltě Fr. Bartoš miláčkem svých spolurodáků! Velká bronzová pamětní deska má nápis o 25 řádcích následujícího znění. »I bude stát přec jednou nám té naši budoucnosti chrám. Fr. Bartoš: Vlast. František Bartoš, * 16. III. 1837 — f 11.VI. 1906. Vystihl národní individualitu naši. Vedl nás duchem té individuality k slovesnosti, vědě a umění. Národní řeč shledávaje a vzdělávaje šlechtil. Lidovou tradici učinil základem lidovědy. Vydal řadu spisů, vypravujících o národní vzdělanosti. Pravdivost a šlechetnost zdobí velkou památku jeho. V tomto domě se narodil i dožil. Věnováno jemu 8. VIII. 1926.« Starosta města Zlína, továrník Tomáš Baťa s úvodním heslem: »Památku Fr. Bartoše oslavujeme ne na koních, ne tancem, ne pitkami. Nejdůstojnější oslava spisovatele jest, roz-množíš-li jeho dílo, aby se stalo přístupné a užitečné všem lidem. Takto chceme my oslavit tohoto syna našeho kraje«, vydal ve svém týdeníku »Sdělení Zaměstnanců fy T. a A. Baťa« ze dne 7. srpna 1926 v tisících exemplářích článek: »František Bartoš, jeho dílo a význam« s podobiznou Bartošovou. Leták rozdáván všem účastníkům slavností. Ještě jiný trvalý pomník uchystán na Mládcové Bartošovi. Správní výbor Bartošova domu, zvolený Místním odborem Národní Jednoty pro severových. Moravu, staví nákladem asi 100.000 Kč na Mládcové Bartošův dům, středisko kulturního života. Dům skládá se ze sálu, z pevného jeviště, sborovny, knihovny a bytu pro klíčníka. Sál má býti mimo svou službu i tělocvičnou. Knihovna určena i pro úschovu místních památek. Velká zahrada pro schůzky a výlety. Stavba, jejíž základy v době slavností byly již metr nad zemí vyzděny, ozdobena obrazem Fr. Bartoše uprostřed květin a velkým nápisem: Já pracovat a zpívat znám! Mimo to uskutečněna býti má dávná tužba řídícího učitele p. Ad. Šišky, zřízení Bartošova musea na radnici ve Zlíně. V museu snesena bude nejen všechna literární tvorba Bartošova, nýbrž i všechny spisy a posudky o Bartošovi jednající, tedy bibliografie Bartošova, jakož i všeliké památky a upomínky k osobě Bartošově se vztahující. Celá Bartošova pracovna má býti do musea přenesena. Rudolf Janovský.

Vynikající mistr dudák Josef Formánek mrtev. Dne 12. srpna 1926 byl pochován na Olšanech populární dlouholetý strakonický hudební paedagog, skladatel, řídící učitel Josef Formánek, vrha-\ ečský rodák od Klatov, ve věku 82 let. Dlouhá léta působil jako sbormistr a ředitel hudby v pěveckém spolkli »Zvon« a také jako


Předchozí   Následující