Předchozí 0424 Následující
str. 414

Rychtářské právo (slezsky: kluka) a příbuzné odznaky polské a litevské.

Č. 1, 2, 5, 9 : Rychtářská práva a „ruka" z Česká chalupy na Jubilejní výstavě v Praze r. 1891, ze sbírky,, která pak byla většinou odevzdána do Selské sině v Musen království Českého v Praze. — C. 3. Kych-tářská „palička" (jalovcová) z Kostelce u Vorlfka. — Ď. 4. Eychtáfská „palička" z osady Borku (v Selské síni Musea král. Českého) — Ď. 6. Bychtáfská palice z r. 1662 tamtéž. — Ö. 7. Cechovní ferule mlynářská s letopočtem 1671. — Č. 8. Bychtářská „palička« z Otrorfna v Čechách (načrtl B. Andree). — Č. 1O._ Rychtářská ruka s letopočtem 1692 v Selské síni Musea král. Českého.


Předchozí   Následující