Předchozí 0543 Následující
str. 527

Aby na tě lidé byli laskaví. Nos při sobě ze třech lašťovek srdce a budou tě lidé milovati.

Jinač. Napiš na levé ruce tato slova: 9, 4, 10, 4, 3, 4, 3, 4 a, dotkni se hlavy bud vdovy nebo děvečky. Uzříš, jak na tebe laskavý budou.

Proti hře v kostky. Vezmi pár bílých kamenů, napiš na ně: „Aloti Elen ma" a dej sobě je pod pravou páždí ruky, vyhraješ vždycky.

Aby dobytka mouchy neštípá ly. Potírej sobě dobytek lákem z vokurek kladených aneb listem tykvovým a nebudou štípati.

Proti můře, kteráž v noci dusí. Vem pivoňky patnácte zrn, však ať jest černá pivoňka, roztluč je a v medu míchej nebo ve víně, vypi! Jest náramně prospěšný lék proti můře.

Proti spadnutí fíku v zadku. Žlutá fiala sušená, svařovaná s voskem, náplastem rozdělaná a přiložená, léčí rozšedlé střevo v zadku, konečník řečené. S medem smíšená fiala dobrá jest proti vředům a oteklinám oust.

Proti jedovatému uštknutí hada. Kdyby někdy se trefilo, že by někoho had uštknul, ten sobě vař buó! krkavčí zrna nebo zvonečkem ěer-venejm obkládej; budef pomoženo.

Abys před vrchností nebo před právem buď před jakejm-koliv řízením obstáti mohl, dřív než tebe soudcové, vrchnost nebo kdokoliv, s nímž co činiti máš, nebo pořádnost nějakou dělati budeš, uhlédají; tato slova: „Pane milý, já du k vám, sv. Jana hlavu mám, já ji vám odevzdám, rozumu a smyslu sobě zanechám, cokoliv budu mluviti anebov říditi, Bože, rač mi to dáti, abych mohl všechno dobře a šťastně obdržeti. Čeho mi dopomáhej Bůh Otec +, Bůh Syn +, Bůh Duch sv. +." A po třetí řekneš „Amen." Pak hleď, abys ty je dřív, než voni tebe uhlédati mohl, byť skrze nějakou dirku nebo skouli bylo. Tehdy všechno, co potřebovati budeš, při nich obdržíš.

Koho hlava bolívá. Vezmi beraní hlavu a svař v kravském mlíče a ten mozek jez na štitrobu a mlíko vypi, a nebude boleti.

Jinač. Vezmi trus skopčí, směs s voctem a klaď na bolest hlavy. Vezmi vysokej slez, vař jej ve vodě, a to klaď na čelo.

Kdo má hlavu prašivou nebo nečistou, v níž vši a hnidy jsou. Zmyje hlavu posyp kejchavkou a obviň rouchou hlavu, všecky vši do rouchy vylezou a hnidy pomrou. Vezmi routu, tluč dobře a směs s louhem; mej anebo maž s tím hlavu a pozbudeš vší i hnid. Česneková šťáva zahání lupiny a moří vši a hnidy.

Komu vlasy moli jedí. Vezmi hořčici, smíchej s medem a pa umytí hlavu maž.

Dlouhý a pěkný vlas míti. Květ bzový v louhu vařený. Často vlasy tím mazaný a na slunci sušený budou růsti pěkný.

Jinač. Dubový žalud vařený ve vodě. Tou vodou mej začastý, nad míru pěkný a dlouhý vlasy míti budeš.

Ozdoba židlic na Moravě.

Popisuje M. Wanklova.

Přijdeme-li na venkově do některé chaloupky nebo hospody, nezřídka shledáme ještě staré massivní židle čili legáty z tvrdého dřeva, s vyřezávanými opěradly, hrubě urobenými sedadly, do nichž jsou otesané nohy šikmo vklínovány.


Předchozí   Následující