Předchozí 0526 Následující
str. 510

O lidu poddaném na panství poděbradském za XVIII. věku.

Podává Otakar G. Paroubek. @P@(Pokračování.)

(Pokračování.)

Co se týče trestů církevních, nacházíme je na Poděbradsku v XVIII. stol. pro hojnost pramenů hojněji než za věku XVII., ale pomineme je mlčením a pouze připojíme několik případův o čaro-dějství v Sadsku; tak r. 1701 Anna Doležalka „z ohledu jistých čar, které na dobytku vykonati měla," musela dáti 1 kopu mís. a dobytka nechovati, r. 1717 očistila se z čarodějství Rozina Houžvičková a r. 1737 Jiří černý žalován z čar „se sýrem" a musel „dokázat, že to žádné čáry s tím sejrem nejsou."

Kromě toho zvláštní tresty měli mezi sebou poddaní, jako sousedé proti pasení dobytka mimo stádo, řemeslníci, podruzi, kůry lite-rácké,*) při čemž pokuty byly pro členy dospělé a pro nedospělé (učedlníky) tresty tělesné, které doma i ve škole byly hlavními strážci řádu a kázně; hůře však bylo, že přímo nelidské tresty byly vykonávány od pánů na lidech poddaných, jak dále píseň naše svědčí.

44. Jaké měli tresty pro ně —

Běda! kdo je dostal. V jednom zámku,«) co pro koně

Měli nízkou maštal, Kdež tma, neřády a smrady — Muže i ženy tam cpali.

45. V žízni, hladu — vody, chleba

Museli prositi A ještě drábovi třeba

Dobře zaplatiti, Aby došel na rynk pro to, Aby pán nezvěděl o to.

46. V městě jen (v) šatlavě býti

U kmotra biřice, Pouta na nohách nositi

Aneb náručnice: V zámku pavlače, placy mést, To měli nejlehčejší trest.

47. Na stolici, když se lehlo

Při plném řízení, Jestli jen deset ran sedlo,

To bylo divení. Na oslu dvě, tři hodiny Byl trest malý, nevinný.


*) Viz pojednání „Pobožný kůrliteráckývSadsce" od F. A. Paroubka, hlavně artikul VI. „Vyměření pokut". Lumír VII. (1857), str. 138 a 160
8) V Černém Kostelci [kteréžto panství ještě s jiným zbožím držela od r. . 1712 po svém otci Janu Adamovi z Liechtensteina Marie Terezie, od 24. října 1713 provdaná vévodkyně savojská, jež sídlila na Kostelci a po 60 let byla pravou dobroditelkou svých poddaných, tak že v poslední vůli své (f 20. února 1772 ve Vídni) odpustila všecky dluhy do důchodu svým poddaným. Po ní dědil Fr. Jos. kníže Liechtenstein, po něm roku 1781—1805 syn Alojs Josef].

Předchozí   Následující