Předchozí 0461 Následující
str. 445

navštívení, neb jest to pro nás čest. Kdyby tato šňůra zlatá byla, nebyla by nám tak milá jako Vaše návštěva. Kdyby přišel císař pán, kníže pán neb jiný vážený pán. každý se z toho díla raduje a nám nějaký dárek na pivo věnuje, neb tito dělníci pijou rádi víno, pivo i slivovici ,na jejich zdravé tělo'. Prosím tímto za odpuštění, pakli to nějaké provinění — co u nás zvykem jest." Učiní poklona.

@NZ@LITERATURA..
Předchozí   Následující