Předchozí 0460 Následující
str. 444

Tanečník a tanečnice postaví se jako k tanci vůbec.

1.—2. tři kroky obkročáku na a, b, c; tanečník počne levou a tanečnice pravou nohou. Učinivše na c levou uohou třetí krok, pravou nohu k ní při-šoupnou a na druhou čtvrt druhého taktu se zastaví

3.—4. n 1.—2. pouze s tím rozdílem, že tanečník počne pravou a tanečnice levou nohou.

5.—6. šest kroků s poskokem (na čtvrt jeden); tanečník počne levou, tanečnice pravou nohou.

7.-8. — 1.—2.

(Dokončení.)

Staročeské zaříkadlo bolesti zubní.

Podává Václav Tille.

V rukopisu (sign. I. G. 22) v Olomucké knihovně zapsáno je zaříkadlo proti bolení zubů. Rukopis z XV. století obsahuje vedle jiného Nový zákon. Poslední list 375., původně prázdný, popsán je na první straně štěpařskými poznámkami, na druhá straně několika zápisy a na konec zaříkáním. Písmo zápisku je rozdílné od ostatních, z XVI. století. Zapsáno tu doslova: „Stojíc na drnu proti slunci a říékaj Otče náš, Zdráva Maria a Věřím v Boha. Arci: „Milá země! Žaluji tobě, zuby mě bolejí, prosím tebe, odejmi tu bolest ode mne, až budu zase v tobě. Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého." A to řiékaj po třikrát a po třetí rci: „Vše jednoho Hospodina", a potom říkajž Otče náš, Zdráva Maria a Věřím v Boha. A potom ten drn obraz, na kterémž jsi stál, ve jméno Otce + i Syna + i Ducha Svatého udělajž tři kříže na to líce, kde bolí. A učiň to, kde lidi nechodí.

Vítací řeč při návštěvě stavby.

Zaslal B. Č. na Mělníce.

Dva učňové zedničtí zatáhnou hosta šňůrou a starší zedník vítá: „Poníženě vítáme mnohovážené pány! Povolením — — — — tato zde stavba kamenná založena jest dle řádu nového, my rádi Vám tu čest prokázali, byste vše viděli, co dílo naše jest, těší nás Vaše


Předchozí   Následující