Předchozí 0437 Následující
str. 421

O lidových krojích na moravském Slovensku.*)

Píše prof. Jos. Klvaňa. @P@II. Kroj velecký čili horňácký.

II. Kroj velecký čili horňácký.

Kroj tento, patřící k nejstarším, v jednotlivostech až do dávného středověku sahajícím krojům moravským, nosí se ve farnosti v e 1 e e k é (Velká, Javorník), kuželovské (Kuželové, Hrubá a Malá Vrbka), novolhotské (Kove Lhotky s kolonií Vápenkou), 1 i p o v s k é (Lipov, Louka), jež všechny v minulém století ještě do Velké byly přifařeny, a v boršické (Boršice, Súchov). Z těch Súchov patřil v minulém století na faru do Velké, Boršice však s Dolněmčím do Hluku patřily. Proto mají Boršice jakýsi kroj spletený, většinou však přece jen takový, jako v Dolněmčí a na Nivnicku se nosí. Súchov má však kroj zcela horňácký.

Hlavní znaky kroje toho horňáckého (po „Horňákoch", jak se obyvatelstvu uvedených osad v Pomoraví povídá) jsou velmi dlouhé měkké haleny mužské, s límcem až ke kříži sahajícím, otřásuěným a často bohatě šňůrečkovaným a s výložkem velice pestře složeným (obr. č. 1.). Dále zvláštní bílé kabáty huněné, poněkud na polské připomínající. Ženské vyznačuje hlavně šátek ve velkou kuklu uvázaný a bílá flanelová kordulka i čtyřhranný obojek rukávcový, po způsobu námořnických límců dolů přeložený (viz obr. č. 2.). Kde nosí se pra-videlněji, t. j. i v neděli, t. zv. šatky rázu čistě středověkého, jako na př. v Javorníku, tam tyto ještě nápadněji kroj ten u ženských charakterisují.

A. Kroj mužský skládá se především z krátké košile s otevřenými, nedlouhými rukávy. Mládež nedělní košili v zápěstí zavazuje. U krku se svazuje i dělní i nedělní košile 4 „žinkami", tak jako na příklad v Lanžhotě. Všední košile konopné vyšívány jsou bíle nebo červeně, nedělní jemné pestře nebo černě.

Nohavice úzké, z předu šňůrečkované, bývaly druhdy bílé huněné nebo „světlé", t. j. bledě modré, dnes hlavně u mládeže jen uvidíme nohavice černé. V létě za-tupují je volné konopné gatě jako všude na Slovensku.

Kordula čili „prncel" nebo „pruclek" bývá buď kratičká a z lehké pestré látky, z předu elipsovitě od svrchního knoflíku ke spodnímu jakoby vykrojena a podobna strážnické; nebo delší z bílého flanelu a kolem kapes i direk vlnou vyšita. Prvá šňůrečkami


*) Srv. Český Lid II. roč., str. 18 a násl.

Předchozí   Následující