Předchozí 0329 Následující
str. 316

Průvodu účastnili se rychtáři: Keclík z Pětina (Písek), Frant. Křivánek z Kostelce (Vorlík), J. Mikeš z Martinic (Březnicko), J. Adamec ze Březí (Rožmitál), J. Havelka ze Součice (Drahenice), J. Koraus z Malého Boru (Horažďovice), J. Matějka z Vnarova (Vim-berk), Fr. Milčice z Radošovic (Strakonice), M. Krejčí z Chvaletic (Protivín), V. Píchá z Měkence (Netolice), Vachta z Přešťovic (Štěkna), J. Hoyden z Tuškova (Kašperské Hory), J. Schmidl z Roku (?, Sušice).

Magické recepty slovenské.1)

Vypisuje Ludmila Ríznerova-Podjavorinska.

1. Ljek proti Bělmu na očoch ve Sne zgeveny. Gedna Matka mela syna kterého asi tri roky oči boleli tak že na obidve Bělmo dostal všeligakóve Ljeky potřebovala, všecko ale bolo daremné. Snívalo sa geg tedy že geden starý člověk prišgel kneg a pital sa geg či gešte bolga oči geg Syna, když odpověděla že ano a že uš anj nevy čo robit, povedal geg, aby nabrala Voňavého Sypu bgeleg vrby, Voňavých gakovych kolvek zelin repyku rozchodnjka a vaube každu ktora vonj obzvláště Materiney dušky, to aby v hrncy neb na kotle uvařila z tau vodu Hlavu myla a Nohy pokolena aby si močyl. To ona tedy y hned v ten den urobyla tak štestlive, že po prvnem Hlavy zmitj Syn který nic neviděl hnedky mohel videtj, ktym Zelinám přidala potom Seného trusu to vařila Syn sa v tom v Sude koupal, a několik krát když sa koupal a vodu Hlavu umýval, Obe bělma se mu ztratili a ani znaku z nich nezostalo. Tomu verim neb posavad ten Syn žige ma asy 16 Roku, a mne ge dobré známy neb ge obyvatel zdegšj.

2. Quoad Pisces captandos. Vezmi Žihlavu skorenou a netresk, to spolu stluč a namast Šat neb Vrša pugdu ktebe Ryby.

S. Quoad videndos Tesauros. Dostán z trjch Hnjzdu Dodka Ptáka, z každého hnjzda tri mladé a vyced snich krev do Nového Pohára zavaž Platném, a obmaž bjelkom zvayca z vápnom z mjšané, to do hnoga Koňského zakopag nehag tam 9 dni dne 9 vezmi ven a červiky z teg krvi vyber, pohár vyplakni a polož zas do něho, a nechag v hnogí za 14 dnj stoho bude oleg, na masti obočj uzrjš vzemi statky. Probatum.


1) Z rukopisu z roku 1830: „Poznamenaný Lekov proti všeligakým Ne-mocem a PripadDOstech rychtyk spomáhající".

Předchozí   Následující