Předchozí 0324 Následující
str. 311

že v naší skupině: Ach, není tu, není, jíž, jak známo, Sousedská je tak blízká, nalézáme i Protivínskou, jejíž nápěvem dle Erbena (poznámky při písních: Kdyby byla jiná zlatem obalená, a Protivínský zámek, pod ním pivovárek) vedle EN. 746 byl též EN. 10, a Kuželku, k níž zase zpívaly se na týž text (Však nám tak nebude) nápěvy EN. 10 a EN. 741. Samo sebou rozumí se, že při těchto vztazích tanečních písní běží toliko o formu a rhythmus hudební, ne však o taneční figury samotné, neboť téhož nápěvu možno užívati třeba při tancích choreograficky velice rozdílných.

(Pokračování.)

Svatební a obžinkový průvod z pracheňského kraje r. 1836.

Podává Dr. Čeněk Zíbrt. (S 8 obrázky.)

Dne 14. září r. 1836 pořádali čeští stavové na počest korunovaného krále Ferdinanda a královny Marie Anny velikou slavnost lidovou vedle invalidovny. Lid z jednotlivých krajů ve svém rázovitém oděvu prováděl obžinkové a svatební obřady podle svého zvyku. Slavnost byla popsána v časopisech1) i samostatných knížkách.2) Pouhý popis slovný však nenahradí názoru jasnějšího o průvodech lidových při slavnosti této, jaký podávají náčrtky souvěké, vyobrazující skupiny z jednotlivých krajů. Průvod kraje pracheňského znázornil litograf Jos. Vetter 1 v Písku v zajímavé knížce, na kterou mě laskavě upozornil p. F r. A. Borovský, kustod umělecko-prů-myslového musea v Praze. Vzdávaje upřímné díky za to, podávám osm ukázek z Vetterlovy publikace,3) která je nyní velmi vzácná i v Písku, kde byla vydána, a v okolí tamějším. Obrázky jsou důležité pro studium kroje lidového na začátku věku nynějšího. Při-rovnáme-li zprávy souvěké o kroji jihočeském k těmto kresbám, vy-


1) Na př. viz Květy, 1836, str. 311 a d.
2) Programm zu dem Volksfeste, welches zur Feier der Krönung S. M. des Kais, und Kön. Ferdinand und I. M. der Kais, und Kön. Marie Anna von den böhm. Ständen veranstaltet wurde. Prag, 1836.
3) Hochzeits- und Erntezug des Prachiner Kreises bei dem Volksfeste, welches am 14. September Í836 zur Feier der Krönung S. M. des Kais, und Kön. Ferdinand und I. M. der Kais, und Kön. Maria Anna zu Prag von den böhmischen Ständen veranstaltet wurde. Litographischer Anstalt von Jos. Vetterl in Pisek.

Předchozí   Následující