Předchozí 0240 Následující
str. 231

Přijdou Uše z nenadání za soumraku do světnice. Dají pozdravení, ale nesrozumitelné. Chůva vyhledá si stoličku, sedne na ni,


„Lucky" v Kostelci a Vorlíka ajr okolí. Kresba Fr. Racka v Kučeři.

chovajíc dítě a napodobujíc jeho pláč. Jiná s kartáčem klekne na zem a drhne podlahu. Jiná se štětkou stojí u zdi a napodobuje bí-


Předchozí   Následující