Předchozí 0225 Následující
str. 216

Děvče na místo čepce má na hlavě pěkný pestrobarevný šátek, a v létě nebo při obzvláštní sváteční příležitosti má na hlavě z rostlého nebo umělého kvítí věnec, čili korunku.

Každá žena mladší a podobně děvče svobodné má a v jisté dni kolem krku nosí čipkový golír, čili čipkový lémeček, tak řečený „krösel", z předu s pěknou hedbávnou stužkovou přivázanou „mašlí". Stužka z mašle volně visí pod bradou.

Kromě rubáča, tvořícího podstatnou, k samému tělu přiléhající částku obleku ženského, každá žena mladší a každé děvče svobodné má a o jistých svátečních příležitostech i nosí stříbro- nebo zlato-barevnými širokými čipkami v předu i v zadu ozdobený, hedbávný, barvy modré 1 a j b 1 í k (kordulku), kterýžto v předu při otvore zá-pinkami zapíná, a dle potřeby nebo libosti zúží nebo uvolní, příhodným k cíli tomu upotřebením spínadel a stužkové šněrovačky, čili stužky hedbávné, na spínadla postupně navlékané.

Pod laj blikem má každá ženská oblečené rukávca; jest to vlastně košile, která kryje tělo až po pás. Poněvadž košile ta na nikách od loktů, nebo i nížo loktů ozdobena jest čipkami, nebo i pěknými výšivkami, jsouc hlavní ozdobou rukou, proto jmenuje se rukávca. — Níže pod laj blikem má každá ženská k sukni okolo pásu připásaný fěrtoch, čili zástěru.

Rukávce u ňader, kde laj blik čili kordulka podle vůle a potřeby příhodným upotřebením šněrovačky se zúží nebo uvolní, švarné nositelce poskytují půvabu.

Toto jest krátký opis kroje a obleku obyvatelstva zdejšího. Kroj a oblek tento západně od Malých Karpátů až po řeku Moravu s malou toliko někde odchylkou panuje od Prešpurka až po Uh. Skalici.

O lidu poddaném na panství poděbradském za XVIII. věku.*)

Podává Otakar G. Paroubek.

(Pokračování.)

Práce a platy, které lid poddaný konal a odváděl pro svou vrchnost, nebyly jediným — ač pro kruté nakládání nejtěžším — břemenem, pod kterým lid úpěl. Kromě platů k vrchnosti,


*) Nedopatřením po str. 137. v čísle 2. odpadla část jednající o poměrech poddanských na Podebradsku před r. 1777.

Předchozí   Následující