Předchozí 0012 Následující
str. 9

Nebo haleká skoták:

Je hoj! Co pak ty se na mě, Jožko,

hněváš,

že ty na mě nehalekáš? Je-hoj!

Odpo věd:

Je-hoj! Já jsem na tě halekal a ty ses mně neozval, je-hoj!

První pasák volá:

Požeň ke mně mezičkou

a já k tobě stezičkou, je-hoj!

Jde-li některému skotáku dobytek „do škody", haleká jiný skoták:

Plevou, plevou plevata ty Martincovy telata dole na dole na ty Havlově stodole. Budou-li dlouho plevati, Havel se bude hněvati.

Nebo je-li dobytek něčí dlouho ve škodě, haleká jiný pasák:

Skoták leží pod břehem, kozel ho píchá vožehem, píchej, píchej, až vstane, ať si ty telata zažene.

Někdy si zazpíval skoták posměšně o sedlákovi:

Poslouchej sedláka,

jak on tam huláká!

Místo biče koně

otkou šňapá (bije).

Pro čtyry měřice

orá tři měsíce,

já bych to zoral dopoledne.

Nebo s humorem o selce a jejím „churém" (špatném) dobytku:

Selka svoje krávy na pole vyhání, jsou všecky zmačkány od zdvihání.

Když se den nachyloval, dotazoval se halekavě skoták skotáka:

Je-hoj! Aleba, je-hoj!

Honzo Lokvenců, brzo-li poženeš

do chlíva?

Odpověď: Já ještě nepoženu, až pro mě přijedou čtyry vrané koně s kočárem, a v tom kočáře pacholátko, který časně ráno vstává, seno koníčku a nápoj dává, zelenou travičku, studenou rosičku. Je-hoj! Aleba, je-hoj!


Předchozí   Následující