Předchozí 0041 Následující
str. 216

@NZ@Časové zprávy

Osobní zprávy

* Due 13. října 1892 zemřel v Norimberku známý historik: umění a historik kulturní, vydavatel umělecko - průmyslových památek německých a bývalý ředitel germánského národního musea. A. Essenwein.

* Ve Výmaru v měsíci září zemřel bibliothekář Eeinhold K o h 1 e r, horlivý pracovník v oboru studia lidovědného.

Sjezdy

* Mezinárodní sjezd anthropologů a archaeologů v Moskvě.

(Dokončení.) Dříve než podáme stručný referát o průběhu sjezdu dle zpráv nejspolehlivějších, zmíníme se krátce o jeho celkovém dojmu. Tyto mezinárodní podniky vstoupily posledními dvěma sjezdy do fase jakéhosi úpadku. I kongres, jenž se konal po dobu světové výstavy v Paříži r. 1889, tedy za doby, kdy výstava sama měla přivábiti poměrné veliký počet účastníků, zůstal pozadu proti starším, a letošní sjezd moskevský dopadl podobně. Jsou i některé zasvěcencům dobře známé vnitřní příčiny rozkladu a neúspěchu těchto podniků, ale ty letos nepadly tak na váhu. Přihlášky ke kongresu byly jak se strany badatelů ruských, tak i zahraničných (zejména Francouzů) velmi četné, moskevský komitét nešetřil práce, nešetřil výdajů, aby se zdařil sjezd, jehož protektorát převzal i člen carské rodiny velký kníže Sergej Alexandrovič, ale cholera, která zatím vypukla v oblastech povolžských, a do počátku srpna rozšířila se až á& Moskvy, pokazila vše. Mnozí a mnozí účastníci zahraniční báli se ne tak asi nemoci samé, jež jen sporadicky vystupovala, jako nepříjemností spojených s cestou, různých prohlídek a desinfekcí zavazadel, několikadenní karantény atd., a nepřijeli. Tak se stalo, že místo velké řady ohlášených členů zahraničných dostavilo se jich do Moskvy jen několik (asi dvacet), a to ještě ne všichni vynikajícího jména. Z těch tu byli prof. E. Virchow se synem, prof. Kollmann z Basileje, G. Sergi z Ěíma, baron J. de Baye, baron Alfred de Loe, Ph. Barthélemy, E. Chantre z Francie a Belgie.

Podobně to dopadlo i s následujícím sjezdem zoologickým. Ale nejen účast členů zahraničných byla slabá, i sami ruští badatelé do-


Předchozí   Následující