Předchozí 0054 Následující
str. 53

postaví stříška. Na takové brance bývá zhusta, zvláště v novější době, stříška jen jednostranná. Ta spočívá na trámcích bezprostředně, zasazuje se k tomu na zdi jeden výše — do návsi — drahý níže — do dvora, takže jest okap na dvoře. Jsouli také pilíře dřevěné, bývá celý hořejšek důkladnější, zvláště jest k ochraně dřeva důsledně vždy stříška dvojstranná.*) Na nových statcích staví branky dílem dle těchto děděných vzorů — až na dřevěné, které by byly dnes příliš drahé — dílem napodobují všelijaké nové tvary podle staveb z města nebo i sestavují si zedníci sami vzorky nové. Tak nadělalo se během poslední ne dlouhé doby hojně branek nových, v celku i v jednotlivostech velmi rozdílných, zřídka však viděti mezi nimi vzorek vkusnější. Zejména vídati branky zděné s hořejškem všelijak vykrajovaným, takže místo rovné stříšky končí branka nahoře výstupky, buď dvěma nebo třemi,**) někdy i s hliněnými ozdobami kulovitými nebo vazovitými. Krytbu dřevěnou zatlačily „tašky" a jednotná barva cihel učinila zbytečným bílení i omítku, zejména na pilířích. Na některé branky rázu starého nanesli zedníci novotu zvláštním kladením cihel, na některé i barvičkami podle všelijakých nových šablon. Podrobněji této nové úpravy branek vyšetřovati nebudeme.

O zavírání na vratech i dvířcích bude řeč při výkladu o zavírání vůbec.

Při každé brance zděné bývají k jejímu ušetření před vozy dole důkladné patníky. Někdy bývá kámen i na ochranu pilířů dřevěných. Před vchodem do dvírcí bývá na starších statcích, zvláště začíná-li hned zásep poněkud vyšší, větší plochý kámen. To jest poslední, co při brance a na brance viděti, i postoupíme dále, dvírcemi rovnou

na zásep. (Pokračování.)

Komedie

o Františce, dceři krále anglického, též o Honzíčkovi, synu kupce londýnského.

Prostonárodní divadlo.

Podává J. Karásek.

Laskavostí p. Lelka, učitele v Jičíně, jsem se dozvěděl, že v Železnici žije starý vlastenec, který zná celý jeden lidový kus, jaký byl provozován počátkem tohoto století v okolí Vysokého, na-zpamět. Navštívili jsme tedy spolu o letošních velikonocích p. Čeňka


*) Viz obrázek „dvoru ze Lhoty" na předchozí straně
'**) V prostředním přibyla někde také kaplička na sošku.

Předchozí   Následující