Předchozí 0052 Následující
str. 51

všecko dřevo. Krytbou byl doch a šindel. Zdražení dříví a časté požáry přinutily nové hospodáře stavěti většinu „od kamene" a krýti „taškami". Sem tam však viděti i novou chalupu úplně ze dřeva.

Tolik o staveních chodských všeobecně a nyní teprv postoupíme k podrobnostem.

Zastavíme se hned u vchodu do statku. Dvůr z návsi zavírá branka. Zřídka bývá dvůr do návsi otevřený, ale kde to jest, není to nové; pamatují už otevřené dvory nejstarší pamětníci.

Branky nejoblíbenější vzor a starý podává obr. dvora se srubem z Újezda. *) Jest zděná, okrouhlá, se stříškou oboj strannou. **) Kapličky se svatými, ochránci statku, zřídka na takových brankách scházívají; hlavně se nenajdou na brankách přestavovaných. Ale pak bývá ochráncem Spasitel na kříži, jehož soška nebo obraz připevněn potom na stěně velké světnice do návsi. ***) V kapličkách původně obyčejně zasklených, bývají sošky sv. Floriana, Matky Boží a jednotlivých svatých, dle všeho patronů zakladatelů statku.

Podobu branky zachovávají a to při zachovalých brankách vůbec „dvírce", vchod při brance rovnou na „zásep". „Vrátnice" ve brance starší, různého vzoru, a dvířka ve dvířcích bývala silná, prkenná, takže nebylo do statku ani viděti. Mladší hospodáři nahrazují starý tento vzor vrat i dveří novými, nejčastěji s dolejšky prkennými a hořejšky lištovými, buď svisle a rovnoběžně nebo paprskovitě ode středu vrat přibitými. Tento vzorek branky, nahoře okrouhlý, dovedli sestrojiti a pevně sdělati staří tesaři ze dřeva. Pěkný příklad takové práce tesařské podává vzorek branky z „vosmerky" z Chodova. Kapliček na sošky v této brance není, a to, říkají staří, na dřevěných vůbec nebývalo; bezpochyby aby tím nebyla pevnost a trvalost dřevěné vazby porušena.

Zděná branka okrouhlá bývá sem tam do návsi malována buď prostě dvojbarevnými čtverci po celé ploše, nebo bývá na této straně rovnoběžně při oblouku klenutí na bílé půdě různý jednoduchý ornament okrajový.

Branka čtverhranná nebývala u starších Chodů tak oblíbena. Kde ji mají, ať starou, ať novou, všude ji stavěli ne z větší obliby, nýbrž ze — spořivosti. Jestiť okrouhlá, zděná i dřevěná, nákladnější. Neboť zděná musí býti klenutá, na dřevěné pak kroužením přichází mnoho dřeva na zmar. Branka čtverhranná mívá nejčastěji jen pilíře zděné; přes tyto se položí dva, tři trámce a na těch se


*) Na obrázku je starý vzor, přestavbou vzala na tomto statku branka
značné porušení. **) Konstrukce této stříšky bude znázorněna při výkladu o plaňkách,
starém hrazení.
***) Sem tam bývá také kaplička ve zdi stavení, zvláště na chalupách, kde branky nemají. Hluboký náboženský cit Chodů, zvláště starších, zřídka tohoto děděného zvyku zanedbá.

Předchozí   Následující